Välkommen till Tarotkort Online

[IN ENGLISH]

Vi erbjuder en plattform där du kan lära dig, experimentera och utvecklas inom tarotens konst. Vår vision är att göra tarotkunskap och -praktik tillgänglig och meningsfull för alla som är intresserade av att utforska sitt inre landskap och få insikt i sitt liv genom tarotkortens visdom.

Kvinna som spår i tarot

På webbplatsen:

  • Detaljerad information om alla 78 tarotkorten, inklusive deras betydelse, symbolik och tolkningar i olika läggningar och situationer.
  • Guider och instruktioner för olika tarotläggningar, från enkla 1-kortsläggningar  och 3-kortsläggningar till mer komplexa läggningar som Keltiska korset och Hästskon.
  • Våra interaktiva tarotprogram (än så länge 1 kort och 3 kort) där du kan dra tarotkort online och få personliga tolkningar baserade på dina frågor och funderingar.
  • Artiklar och resurser för att hjälpa dig att utveckla din förståelse av tarotkorten, lära dig nya tekniker och fördjupa din intuition och tolkningsförmåga.

Tarotläggningar Online


Dagens tarotkort (2023-09-22)

Page of Cups

Page of Cups representerar kreativitet, intuition och känslomässig öppenhet. Kortet visar en ung person som står vid vattnet och håller en bägare med en fisk i den. Fisken symboliserar djup intuition, kreativitet och kommunikation med det undermedvetna. Denna person är redo att utforska sitt inre landskap och känslor, och är öppen för nya erfarenheter och relationer.

Läs mer: Page of Cups

Page of Cups

Traditionellt perspektiv

Esoteriska och mystiska rötter

Tarotkortens ursprung sträcker sig tillbaka till 1400-talets Europa, där de först användes som spelkort. Men det var under 1700- och 1800-talet som tarotkorten började förknippas med esoteriska och mystiska traditioner. Detta perspektiv ser tarotkorten som en nyckel till att förstå det ockulta, den gudomliga världen och de inre mysterierna i livet.

Symbolism och arketyper

Det traditionella perspektivet betonar också symboliken och de arketyper som finns i tarotkorten. Varje kort representerar en specifik kraft eller energi, och dessa arketyper kan hjälpa oss att förstå vår egen inre värld och de utmaningar vi står inför. Major Arcana-korten, till exempel, representerar livets stora teman och andliga lärdomar, medan Minor Arcana-korten fokuserar på de mer vardagliga aspekterna av livet.

Modernt perspektiv

Personlig tillväxt och självreflektion

Det moderna perspektivet på tarot innebär ofta en mer psykologisk och personlig inställning till korten. I denna synvinkel används tarot som ett verktyg för personlig tillväxt och självreflektion snarare än som en metod för att förutsäga framtiden. Tarotkorten kan ge insikt i våra känslor, tankemönster och beteenden och hjälpa oss att identifiera områden där vi kan behöva växa och utvecklas.

Intuition och inre vägledning

Ett annat viktigt element i det moderna perspektivet på tarot är betoningen på intuition och inre vägledning. Tarotkorten ses som en länk till vår inre visdom och en källa till inspiration och råd som kan hjälpa oss att fatta beslut och navigera genom livets utmaningar. Genom att använda tarot som ett verktyg för att lyssna på vår egen inre röst kan vi få djupare insikt i våra liv och de val vi står inför.

Back to top