1-korts tarot

En tarotläggning med 1 kort är perfekt för dig som vill ha ett enkelt och klart svar på en fråga. Lär dig att lägga tarot och prova själv direkt online.

The Empress Tarotkort

Lägg tarot med 1 kort online

Enkortstarotläggningar kan utföras på olika sätt, beroende på vilken typ av vägledning du söker. En utförlig 1-korts-läsning ger djupgående insikt genom att fokusera på ett enda kort och erbjuder en detaljerad förståelse av hur kortet relaterar till din situation eller fråga.
För snabbare svar finns Ja eller Nej läsningar, där kortets orientering (rättvänt eller omvänt) avgör svaret på din fråga. Dessa metoder erbjuder olika djup och perspektiv, och kan anpassas till dina specifika behov för vägledning.

Här under har vi även tagit med några kreativa förslag på tarotläggningar av det mer humoristiska slaget för frågeställningar som rör vardagens lyxproblem.

Ja/nej-tarot läggning #2

Den här läggningen med 1 kort är den mer avancerade version av 1-kortsläggningen.  Du ställer din fråga, blandar kortleken och öppnar kortet. Verktyget tolkar det dragna kortet med hjälp av AI enligt de regler som gäller för tarot.

Spåkvinna som håller i två tarotkort och texten 'Tarot Yes/No'

Ja/nej-tarot läggning #1

För den som söker ett snabbt och rakt svar på sin fråga. Den här tarotläggningen innehåller endast 1  kort och fokuserar enbart på om det dragna kortet är rättvänd eller omvänt.

Spåkvinna som håller i två tarotkort

Vad ska jag måla?

För konstnärer som söker inspiration eller riktning i sitt nästa måleri, erbjuder denna tarotläggning en vägledande hand. Blanda kortleken och visa kortet som sedan tolkas för att du ska få ett motiv som matchar kortet, på olika nivå av seriositet. Varje kort tolkas med tanke på dess symbolik och hur den kan införlivas i ditt konstnärliga verk.

Kvinna framför ett stafli som målar en tavla.

Instagram Name Generator

Letar du efter tips på användarnamn som verkligen sticker ut på Instagram eller andra sociala plattformar? Vår tarot-namngenerator är lösningen för dig.

Sociala medier logos i rymden

Olika sätt att göra en tarotläggning med 1 kort

”Utförlig” läsning

En utförlig läsning med enkortstarot är en metod för att få djupgående insikt och vägledning genom att dra endast ett tarotkort.

 1. Förberedelse: Börja med att rensa ditt sinne och ditt utrymme. Det kan innebära att du sitter några minuter i tystnad, eller mediterar. Ställ sedan en specifik fråga eller be om allmän vägledning om du föredrar det.
 2. Blanda och dra kort: Blanda kortleken noggrant medan du håller din fråga eller intention i tankarna. När du känner att tiden är rätt, dra ett kort från kortleken.
 3. Tolkning: Placera kortet framför dig. Notera om kortet är rättvänt eller omvänt, eftersom det kan påverka tolkningen. Använd din kunskap om kortets betydelse, din intuition och sammanhanget av din fråga för att tolka meddelandet. Tänk på både de traditionella betydelserna av kortet och de personliga associationer som du kanske har.
 4. Reflektion: Fundera över hur tolkningen av kortet kan appliceras på din situation eller fråga. Tarotkort ger ofta insikter som kräver eftertanke och ibland handling baserat på de råd som erbjuds.

Testa denna läggning online

Ja eller Nej läsning

Ja eller nej-tarotläsningar med endast ett kort baseras på antagandet att rättvända kort tenderar att signalera ett ”ja” och omvända kort ett ”nej”. Här är hur du går tillväga:

 1. Frågeställning: Liksom med den utförliga läsningen, börja med att klargöra och formulera din fråga. Frågan bör vara sådan att den kan besvaras med ett ja eller nej.
 2. Blanda och dra kort: Medan du blandar kortleken, håll din specifika ja eller nej-fråga i tankarna. När du känner dig redo, dra ett kort.
 3. Bestäm svaret: Om kortet du drar är rättvänt, tolkas det som ett ”ja”. Om kortet är omvänt, tolkas det som ett ”nej”. Notera att vissa kort kan ha starkare positiva eller negativa konnotationer, vilket kan påverka styrkan i ditt svar.
 4. Ytterligare överväganden: För mer djupgående insikter kan du överväga kortets traditionella betydelser. Till exempel, även om ett kort är omvänt och indikerar ett ”nej”, kan det innehålla råd eller varningar som är värdefulla att beakta.

Testa denna läggning online


Populär tarotläggning – men inte optimal.

 1. Begränsat perspektiv: En enkortsläggning ger endast ett kort som svar, vilket kan innebära att man får en mycket begränsad vy av situationen. Tarot fungerar bäst när flera kort läggs ut för att spegla olika aspekter av en fråga eller ett problem. Detta berikar tolkningen och ger en mer nyanserad förståelse.
 2. Komplexitet och sammanhang: Tarotkortens betydelser är djupa och mångfacetterade, och de kan variera kraftigt beroende på vilka andra kort de visas med. I en omfattande läggning, där flera kort interagerar, kan tolkaren se hur olika energier och tendenser påverkar situationen. Ett enda kort kan missa dessa nyanser och sammanhang, vilket leder till en översimplifierad tolkning.
 3. Dynamiken mellan korten: I större läggningar kan relationen mellan korten ge viktig insikt om hur olika faktorer i en persons liv påverkar varandra. Detta dynamiska element går förlorat i enkortsläggningar. Interaktionen mellan korten kan avslöja konflikter, komplementära krafter, eller dolda aspekter av ett problem.
 4. Utveckling och råd: Större läggningar, som det keltiska korset tillåter en mer detaljerad utforskning av både problem och lösningar, och kan erbjuda en färdväg eller råd för framtiden. En enkortsläggning ger sällan denna djupgående vägledning och kan vara mindre användbar för någon som söker detaljerade svar eller en handlingsplan.
 5. Personlig utveckling och reflektion: En av tarotens stora styrkor är dess förmåga att främja självreflektion och personlig insikt. En omfattande tarotläggning kan vara som en spegel som reflekterar olika delar av en persons psyke, vilket uppmuntrar till introspektion och självkännedom. Ett enkelt kort kan ge en insikt, men oftast inte med samma djup eller bredd.

Trots dessa begränsningar är enkortstarotläggningar fortfarande populära, speciellt online, där användare snabbt och enkelt vill få svar. De kan vara ett bra sätt att börja dagen med en allmän vägledning eller som ett komplement till djupare personliga reflektioner. Men för de som söker en djupare förståelse eller står inför mer komplexa beslut, kan en mer omfattande tarotläggning vara mer lämplig.