Alla tarotkort

Ace of Cups

Ace of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Ace of Cups representerar en ny början inom kärlek, relationer och känslor. Det symboliserar kreativitet, överflöd och en stark koppling till känslor och intuition. Kortet föreställer en hand som håller en bägare med vatten som flödar över i form av fem strömmar, vilket representerar de fem sinnena och överflödet av kärlek och emotionell energi.

Rättvänd betydelse

När Ace of Cups är rättvänd, indikerar det en ny början, öppenhet för kärlek och att ge och ta emot kärlek och medkänsla. Det kan också innebära andlig och kreativ inspiration, personlig tillväxt och helande på emotionell nivå. Det är en tid för att vara mottaglig för nya möjligheter och att följa sin intuition.

Omvänd betydelse

När Ace of Cups är omvänt, antyder det att man kan känna sig blockerad, överväldigad eller otillgänglig på en känslomässig nivå. Det kan vara svårt att uttrycka eller ta emot kärlek, och det kan finnas en känsla av att något saknas i ens känsloliv. Det kan också indikera att en kreativ eller andlig idé inte blomstrar som förväntat.

Exempel på en tolkning

Om Ace of Cups dyker upp i en tarotläsning om karriär och arbetsliv, kan det tyda på att en ny kreativ möjlighet kommer att leda till personlig tillväxt och emotionell uppfyllelse. Om kortet är omvänt, kan det innebära att man kan ha svårt att hitta balans mellan arbete och känsloliv, eller att en kreativ möjlighet inte ger den tillfredsställelse man hoppats på.