Attraktionslagen

I denna artikel vill jag dela med mig av både de grundläggande principerna i attraktionslagen och mina personliga insikter. Mitt mål är att inspirera dig att utforska hur dina tankar kan påverka och forma ditt eget liv.

Vad är attraktionslagen?

Attraktionslagen, ofta omnämnd inom personlig utveckling och spirituella kretsar, är en filosofi som antyder att vi kan dra till oss det vi fokuserar på i våra liv. Enkelt uttryckt menar denna lag att liknande attraherar liknande. Det innebär att positiva tankar tenderar att locka till sig positiva händelser, medan negativa tankar kan leda till mindre önskvärda utfall. Det är den enkla versionen, men för att få en övertygelse kan och bör man gå djupare och diskutera ämnet på en nivå som går bakom etablerade koncept om hur ”verkligheten” fungerar.

Attraktionslagen har sina rötter i antika traditioner och har genom åren fått nytt liv i olika kulturella och spirituella sammanhang. Idag pratar vi inte bara om attraktionslagen i termer av mystik eller metafysik, utan även inom områden som psykologi och personlig utveckling.

Attraktionsagen - vibrerande enrgier och en kvinna o centrum

Grundläggande principer i attraktionslagen

Kärnan i attraktionslagen ligger i idén att våra tankar skapar vår verklighet. Detta betyder att det vi fokuserar på, oavsett om det är positivt eller negativt, tenderar att manifestera sig i våra liv. Här är några av de grundläggande principerna:

 • Tankens kraft: En central princip är att våra tankar har en enorm kraft. Positiva tankar sägs attrahera positiva händelser, medan negativa tankar lockar till sig motsatsen. Det handlar om att vara medveten om våra tankar och att rikta dem mot det vi önskar i livet.
 • Visualisering: En annan viktig aspekt är förmågan att visualisera det man önskar uppnå. Genom att föreställa sig att man redan har uppnått sina mål, skapar man en starkare emotionell och mental koppling till dessa mål. Målet är att vara övertygad, inte bara hoppas.
 • Tacksamhet: Att praktisera tacksamhet är en kraftfull metod för att förstärka positiva upplevelser. Genom att aktivt uppskatta det man redan har, öppnar man upp för mer gott att komma in i sitt liv. När du känner tacksamhet så kommer du att känna att du vilar sinnet och att du ser omvärlden på ett mjukare och mer harmoniskt sätt.
 • Affirmationer: Upprepa positiva påståenden, eller affirmationer, kan hjälpa till att förstärka positiva tankar och känslor. Det handlar i princip om att få ”tjattret” i huvudet att säga positiva saker istället för negativa saker.

Tips! Har du en tendens att tänka mycket negativt? Kanske du t.o.m kallar dig själv för idiot när du gör något dumt? Se det så här: om du behandlade dina kompisar på det sättet så skulle du inte ha några kompisar. Eftersom du tillbringar mest tid med dig själv ska du således inte heller tilltala dig på det sättet.

Ett praktiskt exempel

En person som önskar en ny karriär kan börja med att klart visualisera sin drömjobb, inklusive detaljer som arbetsmiljö, arbetsuppgifter och känslan av framgång. Därefter kan personen använda positiva affirmationer som ”Jag är kompetent och redo för nya utmaningar” för att stärka sin övertygelse. Samtidigt är det viktigt att vara tacksam för nuvarande erfarenheter och läranden, vilket skapar en positiv grund att bygga vidare på. Genom att kontinuerligt fokusera på dessa positiva aspekter, kan personen börja dra till sig möjligheter som leder dem närmare sitt mål. Genom att ha en positiv syn blir det samtidigt som en liten meditationspraktik eftersom du lär dig att sålla bort dåliga tankar som annars ligger och stjäl energi. Du kan således både tro på ”det magiska” – det mer svårförklarliga – men får även ett mer konkret argument som alla kan ta till sig: ”Energin jag sparar kan användas till något positivt – jag skapar något av den energi som annars hade kunnat verka dränerande!” Oavsett hur du förhåller dig till attraktionslagen så går du med andra ord alltid plus – som MINST!


Användning av attraktionslagen i vardagen

Att tillämpa attraktionslagen i vardagen behöver inte vara komplext. Det handlar om att integrera små, men kraftfulla vanor och tankesätt som gradvis förändrar hur du upplever din vardag. Här är några praktiska tips:

 • Starta dagen positivt: Börja varje dag med en positiv tanke eller en tacksamhetsövning. Det kan vara något så enkelt som att uppskatta en god kopp kaffe eller att vara tacksam för en ny dag. Denna enkla handling sätter tonen för resten av dagen.
 • Skapa positiva affirmationer: Identifiera områden i ditt liv där du önskar förändring eller förbättring. Skriv ned positiva affirmationer som speglar dina mål och önskningar. Upprepa dessa dagligen för att stärka din övertygelse och intention.
 • Visualiseringstekniker: Ta dig tid varje dag att visualisera dina mål som om de redan är uppfyllda. Föreställ dig känslan av framgång, glädjen i att uppnå dina mål, och detaljerna i din drömsituation.
 • Öva mindfulness och medveten närvaro: Genom att vara närvarande i nuet och medveten om dina tankar och känslor, kan du lättare styra dem i en positiv riktning. Mindfulness-övningar kan hjälpa till att minska stress och öka din förmåga att fokusera på positiva aspekter av ditt liv.
 • Var tacksam: Föra dagbok över tacksamhet kan vara en kraftfull metod. Skriv ner tre saker du är tacksam för varje dag. Detta hjälper dig att uppskatta det du har och öppnar ditt sinne för mer positivitet.
  Ta hand om dig själv: Självvård är grundläggande för att upprätthålla en positiv inställning. Sömn, näring, motion och tid för avkoppling är viktigt för att hålla både kropp och sinne i balans.

Skillnaden mellan funderingar och övertygelse

Det är stor skillnad mellan att fundera på om något har en sanning i sig eller att vara övertygad om att något har en sanning. För att bli övertygad kan det vara en god idé att se inåt och hitta din egen sanning. Att se inåt är naturligtvis varken den enklaste eller mest begripliga uppmaningen att ge till den som aldrig gjort det eftersom perspektivet står i så stark kontrast till den vardag vi alla upplever och som hela tiden drar sinnet utåt. Men för att få en bra effekt är det av stor vikt att du övar just på att se inåt och litar på att resultaten kommer. Vad är det värsta som kan hända? Du kommer iallafall garanterat att få en sundare inställning till livet och samla ihop en massa energi och bli mer levnadsglad.

Kanske är detta ingen nödvändighet – du kanske redan är övertygad? Bra för dig i så fall!

Vad menas med att ”se inåt”?

Att se inåt en process av självreflektion och introspektion där du utforskar ditt eget medvetande och inre tillstånd. Här är några nyckelaspekter av att se inåt:

 • Självmedvetenhet: Det första steget i att se inåt är att bli medveten om dina egna tankar, känslor, övertygelser och beteenden. Det handlar om att förstå vem du är, vad du värderar, och varför du agerar som du gör.
 • Reflektion: Att se inåt innebär också att reflektera över dina erfarenheter. Detta kan innebära att tänka på hur tidigare händelser har påverkat dig och vad de har lärt dig om dig själv och världen omkring dig.
 • Känslomässig förståelse: Det handlar om att känna igen och förstå dina känslor. Genom att acceptera och bearbeta dina känslor, snarare än att undvika eller förneka dem, kan du få djupare insikter i ditt inre jag.
 • Självacceptans: En viktig del av att se inåt är att lära sig acceptera dig själv för den du är, med alla dina styrkor och svagheter. Detta kan vara en utmanande, men befriande process.
 • Meditation och mindfulness: Praktiker som meditation och mindfulness är kraftfulla verktyg för att se inåt. De hjälper dig att stilla ditt sinne och fokusera på nuet, vilket gör det lättare att observera dina inre processer utan att döma.
 • Personlig tillväxt: Genom att se inåt och förstå dig själv bättre, kan du identifiera områden där du vill växa och utvecklas. Det kan handla om allt från att förbättra dina relationer till att förändra negativa tankemönster.

Men framförallt är att se inåt att bara låta tankarna komma och gå utan att greppa tag i dem. Att försöka dämpa de studsande tankarna du har i ditt huvud och därigenom skapa ett lugn så att du kan finna den du är där bakom.

Att se inåt är en kontinuerlig process som kräver tid och tålamod. Det är inte alltid en bekväm resa, eftersom det kan innebära att konfrontera svåra sanningar om dig själv, men det är en kraftfull väg till personlig utveckling och ökat välbefinnande.

Hur gör man för att se inåt?

Meditation

Att börja med meditation kan verka överväldigande först, men det är faktiskt en ganska enkel process. Här är några steg för att komma igång:

 1. Välj en tyst och bekväm plats: Hitta en plats där du kan sitta ostörd för en stund. Det kan vara ett tyst rum, en lugn del av din trädgård, eller någon annan plats där du känner dig avslappnad.
 2. Bestäm en tid: Det kan vara hjälpsamt att meditera vid samma tid varje dag, till exempel på morgonen eller innan du går och lägger dig. Du behöver inte avsätta mycket tid till att börja med; även fem till tio minuter kan göra stor skillnad.
 3. Hitta en bekväm sittställning: Sitt på en stol med fötterna plant på golvet, på golvet med benen korsade, eller ligg ner om det känns mer bekvämt. Det viktiga är att din rygg är rak så att du kan andas lätt.
 4. Fokusera på din andning: Stäng ögonen och rikta din uppmärksamhet på din andning. Känn hur luften går in och ut genom näsan. Observera rytmen i din andning utan att försöka ändra den.
 5. Återför ditt fokus när tankarna vandrar: Det är helt normalt att tankarna börjar vandra. När du märker att detta händer, försiktigt för tillbaka din uppmärksamhet till din andning. Det är denna process av att återföra uppmärksamheten som är kärnan i meditation.
 6. Var snäll mot dig själv: Var inte hård mot dig själv om du finner det svårt att fokusera. Meditation är en övning och det tar tid att utveckla.
 7. Experimentera med guidade meditationer: Om du har svårt att meditera på egen hand, kan du prova en guidad meditation. Det finns många resurser online, inklusive appar och YouTube-videor.
 8. Var konsekvent: Försök att göra meditation till en del av din dagliga rutin. Ju mer regelbundet du praktiserar, desto lättare blir det och desto mer kommer du att märka dess fördelar.

Personliga reflektioner till attraktionslagen

Att prata om attraktionslagen är inte alltid enkelt. Det kräver en öppenhet hos lyssnaren och är inte ett ämne som lätt diskuteras över en fika. Ändå tror jag starkt på dess sanningar. Så mycket att jag till och med har en tatuering på armen som en påminnelse. Kunskapen om lagen kan ibland glida i bakgrunden; det är svårt att ständigt vara i ett tillstånd av djup reflektion och tro på det nästan magiska. Trots detta lyckas jag ofta hålla en hög frekvens av positiva tankar.

Varför tror jag att det ligger en sanning i attraktionslagen?

Det är här som min och andras syn på världen dyker in i djupare vatten och skiljer sig markant från den allmänna uppfattningen. Medan många ser oss som fysiska varelser, som ”vandrande köttklumpar”, pekar även vetenskapliga insikter på något annat. I vår mest grundläggande form är vi energi. Detta innebär att den verklighet vi upplever i många avseenden är en illusion, eller mer exakt, en skapelse av vår perception.

Tänk på atomkärnans storlek jämfört med en hel atom: kärnans diameter är bara en tiotusendel av atomens totala diameter. Om vi skulle skala upp en väteatom till jordens storlek, skulle dess elektron befinna sig ungefär 63 miljoner kilometer bort. Det visar att en atom till största delen består av tomrum. Det betyder att vi och allt omkring oss i praktiken mestadels består av tomrum och energi. Det som vi uppfattar som solida föremål är i själva verket interaktioner av energi på atomnivå.

Denna förståelse av vår grundläggande natur som energi och tomrum leder till en spännande möjlighet: att vi potentiellt kan påverka vår fysiska verklighet mer än vi tror. Denna tanke är inte enkel, eftersom den utmanar vår traditionella syn på verkligheten och ställer krav på att utöka vårt medvetande. Men om vår verklighet till stor del är en produkt av våra perceptioner och interaktioner på en energinivå, öppnas dörren för en djupare förståelse av hur vi kan interagera med och påverka vår värld samt att vår upplevelse beror på vilken frekvens vi håller.

Ungefär så.


Personliga resultat av attraktionslagen

Återigen – detta är ett ganska svårt ämne att prata om och risken för negativ feedback och hån är ganska stor om du pratar med slumpmässig fyrkantig människa som inte är öppen för annat än den materialistiska värld vi lever i. Men för att ta några exempel som jag tycker är märkliga och som eventuellt framkallats av tankar och drömmar hos mig personligen:

– Jag har min perfekta livspartner. En match som är så bra att det överträffar allt. Detta är något jag fokuserat  på och försökt att attrahera genom attraktionslagen. Ren magi (även ur en utomståendes ögon som ej tror på attraktionslagen). För mig är hon mer än vad jag kunde drömma om – och ändå dök hon upp. Visserligen boendes i en stad långt borta – men det är inga problem alls eftersom kemin är så bra att vi känns nära ändå.

Överlag många ”kärleksgrejor” har slagit in. För att ta galet märklig upplevelse. När jag var singel låg jag och fantiserade om en person som jag tyckte var fin. Dagen efter hör personen av sig och undrar om jag vill ut och dricka vin med henne. Utan att vi ens pratat på tu man hand förut. Hur galet är det – egentligen? För mig är det ett helt sinnesjukt sammanträffande.

För att ta ett äldre exempel och innan jag visste om attraktionslagen. När jag var liten drömde jag ofta om att jag hittade pengar. Som vuxen blev jag miljonär genom både tur och tajming och detta gav mig tid att leva livet i ett lugnt tempo för att hittamig själv.

Det finns mer – men inte lika tydligt och inte som jag är beredd att berätta om. Detta är iallafall några ganska märkliga exempel som är ärligt berättade.

Att jag tror på magin i vardagen och försöker undvika att glömma bort är kanske ganska tydligt med denna tatuering:

Attraktionslagen tatuering: Ask believe recieve

Förklaring av tatueringen:

 • Ask (Fråga): Det första steget är att klart och tydligt definiera vad du önskar. Detta innebär att aktivt formulera dina önskemål och mål, vare sig de är relaterade till personlig framgång, hälsa, relationer eller något annat.
 • Believe (Tro): Det andra steget kräver att du helhjärtat tror på att din önskan kan och kommer att uppfyllas. Det innebär ett djupt förtroende för universums förmåga att svara på dina önskningar, samt en övertygelse om att du är värdig och kapabel att motta det du har bett om.
 • Receive (Ta emot): Det sista steget handlar om att vara öppen för att motta det du har önskat. Det kan innebära att känna tacksamhet och glädje i förväg för vad som kommer, att vara uppmärksam på tecken och möjligheter, samt att vidta praktiska steg för att hjälpa till att realisera din önskan.

En bra påminnelse.


Några slutord

Djupet inom spiritualitet förklaras inte i en handvändning. Det kräver både engagemang och intresse för att se bakom den materialistiska upplevelsen men i takt med att du utforskar ämnet kommer du att inse att allt vi tar för givet har betydligt mer ”magi” bakom sig. Verkligheten ter sig ytterst subjektiv, d.v.s den personliga upplevelsen är så mycket mer ett perspektiv än en sanning i sig. Någon annans åsikt är lika mycket verklig som din egen. Ni båda är två ögon som ser utåt från samma existens, som i sin tur observerar sig själv. Sanning är i själva verket summan av alla perspektiv och i djupet av sanningen möts både spiritualitet och vetenskap via kvantfysiken där inget är fastställt innan det observeras.