Cups (Bägare) i tarot: Känslornas och relationernas djup

Tarot är en spegel av mänsklig erfarenhet, och varje svit inom tarotens värld belyser olika aspekter av vårt liv. Cups-sviten, associerad med elementet vatten, utforskar känslornas, relationernas och det undermedvetnas rike. Den rör vid hjärtats djupaste längtan, kärlekens flöde, samt den emotionella balansen och dess utmaningar. Genom Cups kan vi få insikter i vårt inre landskap och hur det påverkar våra interaktioner med världen runt oss.

Bägare

Cups fulla betydelse

Elementets betydelse

Vatten som element står för det flytande, föränderliga i känslornas värld. Det representerar intuition, healing, och det undermedvetna. Cups-sviten visar på hur dessa aspekter av vårt vara kan leda till djup emotionell tillfredsställelse och kärleksfulla relationer, men också hur de kan resultera i hjärtesorg och illusioner om verkligheten. Cups-korten uppmanar oss att dyka in i känslornas djup för att lära känna oss själva och andra på en djupare nivå.

Cups och livets aspekter

Cups-korten har en bred applicering i våra liv. De kan tala om personliga relationer och kärlekens väg, visa på behovet av emotionell balans och självomsorg, eller peka på den kreativa och spirituella resans betydelse. De uppmanar oss att lyssna till vårt hjärta och vår intuition när vi navigerar i livets olika faser.

Detaljerade förklaringar av alla Cups-kort

Ace of Cups (Ess av bägare)

Ace of Cups är ett tarotkort som står för kärlek, förtroende, ömhet, medkänsla och emotionell tillfredsställelse. Det symboliserar också nya början, nya relationer och en frisk start. Kärleken som det representerar är universell och kan vara mellan två personer eller mellan en person och en sak.
Läs mer: Ace of Cups

Ace of Cups

Two of Cups (Två av bägare)

Tarotkortet Two of Cups visar två personer som håller i två koppar och skålar. Det symboliserar ett förbund, kärleksförhållande eller vänskap som är fyllt av harmoni, balans och balansering. Det är ett tecken på känslomässig närhet och intimitet mellan två personer.
Läs mer: Two of Cups

Two of Cups

Three of Cups (Tre av bägare)

Three of Cups i Rider-Waite tarot representerar gemenskap, vänskap och firande. Det betonar vikten av social samvaro och gemensamma framgångar. Rättvänd symboliserar det glädje och samhörighet, medan den omvända positionen varnar för sociala överdrifter eller konflikter inom gruppen. Kortet uppmanar till balans mellan socialt umgänge och personliga ansvar.
Läs mer: Three of Cups

Three of Cups

Four of Cups (Fyra av bägare)

Four of Cups är ett tarotkort som symboliserar en stämning av trötthet och tristess. Det visar en person som sitter med armarna korsade medan de stirrar på tre koppar som står framför dem. Detta kort symboliserar att vi bör ta en paus och se tillbaka för att förstå vad vi har missat och vad vi kan lära oss. Det uppmanar oss att öppna våra ögon för nya möjligheter som kan leda till nya insikter.
Läs mer: Four of Cups

Four of Cups

Five of Cups (Fem av bägare)

Tarotkortet Five of Cups symboliserar sorg och saknad. Det visar en person som står med huvudet nedböjt framför fem glas som har fallit och spilt ut sitt innehåll. Kortet föreslår att det är dags att ta itu med det som har förlorats och att det finns nya möjligheter att utforska.
Läs mer: Five of Cups

Five of Cups

Six of Cups (Sex av bägare)

Tarotkortet Six of Cups symboliserar glädje, nostalgiska minnen och försoning. Det visar två personer som delar en skål med sju kupor och står som ett tecken på att man kan komma över det förflutna och lära sig att älska igen. Det representerar också den goda viljan att ge tillbaka det man har fått från andra.
Läs mer: Six of Cups

Six of Cups

Seven of Cups (Sju av bägare)

Seven of Cups är ett tarotkort som symboliserar möjligheter och drömmar. Det står för att det finns många olika vägar att välja och det uppmanar till att fundera över vilken som är bäst för en. Det förmedlar också att man ska vara försiktig med att bli bortskämd av alltför många möjligheter.
Läs mer: Seven of Cups

Seven of Cups

Eight of Cups (Åtta av bägare)

Tarotkortet Eight of Cups symboliserar att man måste lämna ett bekvämt läge för att söka efter något som är bättre. Det betyder att det är dags att lämna det som känns tryggt och bekant och ta steget in i okänd, men nödvändig, territorium.
Läs mer: Eight of Cups

Eight of Cups

Nine of Cups (Nio av bägare)

Nine of Cups, ofta benämnt som "önskningskortet" inom Rider-Waite tarotsystemet, symboliserar djup tillfredsställelse, glädje och uppfyllda önskningar. Kortet avbildar en nöjd man omgiven av nio bägare, vilket representerar ett tillstånd av överflöd, lycka och framgång. Dess rättvända position indikerar att man är på väg att, eller redan har, uppnått sina mål och drömmar, vilket är en anledning till firande och tacksamhet. Å andra sidan, när Nine of Cups presenterar sig omvänt, varnar det för självbelåtenhet, orealistiska förväntningar, eller en överdriven fokusering på personliga behov på andras bekostnad. Kortets budskap är mångfacetterat, betonar vikten av att uppskatta det man har och påminner om att dela sin lycka med andra, samtidigt som det uppmanar till realism i ens önskningar och strävanden.
Läs mer: Nine of Cups

Nine of Cups

Ten of Cups (Tio av bägare)

Ten of Cups är ett tarotkort som står för kärlek, harmoni och lycka. Det visar en familj som står vid en brygga och njuter av solnedgången tillsammans. Det symboliserar ett tillstånd av inre fred och ett starkt känslomässigt band.
Läs mer: Ten of Cups

Ten of Cups

Page of Cups (Page av bägare)

Page of Cups är ett tarotkort som symboliserar ungdomlig nyfikenhet och kreativitet. Det står för en nystart, nya möjligheter och förmågan att ta emot och förstå känslor. Det representerar också en person som är öppen för nya idéer och upplevelser.
Läs mer: Page of Cups

Page of Cups

Knight of Cups (Riddare av bägare)

Knight of Cups är ett tarotkort som symboliserar känslor, romantik och intuitiv kreativitet. Det representerar en person som är öppen för nya erfarenheter och som strävar efter att uppnå en högre nivå av medvetenhet. Det representerar också en person som är lätt att lita på och som har goda intentioner.
Läs mer: Knight of Cups

Knight of Cups

Queen of Cups (Drottning av bägare)

Queen of Cups är ett tarotkort som representerar känslosamhet, intuition och empati. Det symboliserar en person som är förmögen att förstå andras känslor och har en förmåga att hantera sina egna känslor med visdom och förståelse. Queen of Cups står också för en person som är känslomässigt stabil och har en god förmåga att se det större perspektivet.
Läs mer: Queen of Cups

Queen of Cups

King of Cups (Kung av bägare)

King of Cups är ett tarotkort som symboliserar balans, mognad och diplomatiska färdigheter. Det representerar en person som har en stor mängd kunskap och visdom som han använder för att lösa problem och fatta beslut. Han är också en god lyssnare och har ett stort hjärta.
Läs mer: King of Cups

King of Cups

Användningen av Cups i tarotläsningar

Praktiska exempel

I kärleksläsningar kan Cups-korten ge insikter om relationens kvalitet, potentialen för ny kärlek, eller behovet av att läka efter en förlust. Professionellt kan de peka på arbeten som kräver emotionell intelligens och kreativitet, eller behovet av att hitta mer meningsfulla och tillfredsställande vägar i karriären. På en personlig utvecklingsnivå kan Cups visa på vikten av att ta hand om sitt emotionella välbefinnande och att fördjupa sina relationer.

Kombinationer

Kombinationen av Cups med andra sviter kan ge ytterligare dimensioner till en läsning. Tillsammans med Wands kan de tala om passionens och kreativitetens roll i att följa våra drömmar. Med Swords kan de belysa hur våra tankar och kommunikation påverkar våra känslor och relationer. Och med Pentacles kan de visa på behovet av att balansera emotionella och materiella välstånd för ett fullödigt liv.