Alla tarotkort

Eight of Wands

Eight of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Eight of Wands är det åttonde kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar snabb rörelse, framsteg och kommunikation. Kortets bild visar åtta stavar som flyger genom luften, vilket tyder på att de är på väg mot sitt mål. Det representerar att när vi har fokus och beslutsamhet kan vi uppnå våra mål snabbt och effektivt, samt att effektiv kommunikation är nyckeln till framgång.

Rättvänd betydelse

När Eight of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av snabb rörelse, framsteg och kommunikation. Kortet uppmanar dig att vara fokuserad och beslutsam i dina ansträngningar, samt att använda effektiv kommunikation för att nå dina mål. Det är en tid för att agera snabbt och att ta vara på möjligheter som kan leda till framgång och uppfyllelse av dina drömmar.

Omvänd betydelse

Om Eight of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du känner dig överväldigad av snabb förändring eller att du har svårt att kommunicera effektivt. Det kan också innebära att du upplever förseningar eller hinder på vägen mot dina mål. Kortet uppmanar dig att hitta sätt att förbättra din kommunikation och att vara mer beslutsam i dina ansträngningar, samt att vara öppen för att anpassa dig till förändringar och att övervinna hinder på din väg.

Exempel på en tolkning

Om Eight of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Tre av Bägare och Nio av Stavar kan det tolkas som att genom snabb rörelse och effektiv kommunikation (Eight of Wands) kommer du att uppleva glädje och firande med vänner och familj (Tre av Bägare). Detta kommer att ge dig styrka och uthållighet (Nio av Stavar) för att möta framtida utmaningar och för att fortsätta sträva efter dina drömmar och mål.