Alla tarotkort

Five of Cups

Five of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Five of Cups representerar förlust, sorg och besvikelse. Kortet visar en person som stirrar ner på tre spillda bägare framför sig, medan två hela bägare står bakom honom. Personen är så upptagen med sin sorg över de spillda bägarna att han inte märker de två kvarvarande bägarna.

Rättvänd betydelse

När Five of Cups är rättvänd, symboliserar det en period av sorg och besvikelse, oftast kopplat till förlust av något värdefullt, såsom en relation, dröm eller möjlighet. Kortet uppmuntrar dig att acceptera dina känslor och bearbeta sorgen, men också att vara medveten om att inte allt är förlorat. Det finns fortfarande positiva aspekter och möjligheter i ditt liv som du kan fokusera på och bygga vidare på.

Omvänd betydelse

När Five of Cups är omvänt, kan det indikera att du börjar läka från din sorg och besvikelse och att du är på väg att acceptera förlusten och gå vidare. Det kan också innebära att du är för fokuserad på det negativa och behöver ändra ditt perspektiv för att se de positiva möjligheterna och det stöd som finns omkring dig.

Exempel på en tolkning

Om Five of Cups dyker upp i en läsning där frågan är om du ska försöka återuppta en avslutad relation, kan kortet indikera att det är viktigt att först acceptera och bearbeta förlusten och sorgen från det avslutade förhållandet. Kortet kan också uppmuntra dig att fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv och på de möjligheter och relationer som fortfarande finns kvar. Om kortet omges av positiva kort kan det tyda på att du är på rätt väg för att läka och hitta nya möjligheter. Om kortet omges av negativa kort kan det indikera att du behöver arbeta mer aktivt med att ändra ditt perspektiv och släppa det förflutna.