Alla tarotkort

Five of Wands

Five of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Five of Wands är det femte kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar konflikt, tävlan och oenighet. Kortets bild visar fem personer som kämpar med sina stavar, vilket tyder på en kamp eller tävlan. Det representerar att vi ibland möter konflikter och oenigheter i våra liv, men att dessa situationer också kan leda till personlig utveckling och förändring.

Rättvänd betydelse

När Five of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av konflikt, tävlan och oenighet. Kortet uppmanar dig att hantera dessa situationer med takt och förståelse och att inse att konflikter kan leda till personlig tillväxt och förändring. Det är en tid för att vara modig och att stå upp för dina övertygelser, samt att vara öppen för att lära av dessa erfarenheter.

Omvänd betydelse

Om Five of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du undviker konflikter eller att du känner dig överväldigad av oenigheter och tävlan. Det kan också innebära att du är ovillig att stå upp för dina övertygelser eller att du känner dig osäker på din position i en situation. Kortet uppmanar dig att konfrontera dessa konflikter och att hantera dem med takt och förståelse, samt att inse att dessa erfarenheter kan leda till personlig tillväxt och förändring.

Exempel på en tolkning

Om Five of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Tre av Pentagram och Styrka kan det tolkas som att genom att konfrontera konflikter och oenigheter (Five of Wands) kommer du att utveckla din förmåga att samarbeta och arbeta tillsammans med andra (Tre av Pentagram). Detta kommer att stärka din inre styrka och uthållighet (Styrka), vilket kommer att hjälpa dig att hantera framtida utmaningar och svårigheter med mod och beslutsamhet.