Alla tarotkort

Four of Cups

Four of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Four of Cups representerar introspektion, eftertanke och medveten inaktivitet. Kortet visar en person som sitter under ett träd med tre bägare framför sig och en fjärde bägare som erbjuds av en hand som kommer ut ur ett moln. Personen verkar vara ointresserad av det nya erbjudandet, fokuserad på sina egna tankar och känslor.

Rättvänd betydelse

När Four of Cups är rättvänd, symboliserar det en period av inre reflektion, självutvärdering och behovet av att dra sig tillbaka för att få klarhet. Kortet kan indikera att du känner dig missnöjd eller uttråkad med ditt nuvarande läge och att du behöver ta en paus för att tänka över dina prioriteringar och värderingar. Det kan också innebära att du har fått ett erbjudande eller möjlighet men känner dig tveksam att acceptera det.

Omvänd betydelse

När Four of Cups är omvänt, kan det indikera att du har varit för mycket i ditt eget huvud och riskerar att missa viktiga möjligheter eller relationer i ditt liv. Det kan vara en påminnelse om att vara mer öppen och mottaglig för det som erbjuds och att inte bli fångad i självmedlidande eller apati. Omvänt kan kortet också betyda att du börjar komma ur en period av inre reflektion och är redo att engagera dig mer aktivt med omvärlden.

Exempel på en tolkning

Om Four of Cups dyker upp i en läsning där frågan är om du ska tacka ja till ett nytt jobberbjudande, kan kortet tyda på att du behöver ta en stund för att verkligen reflektera över om det här jobbet är i linje med dina värderingar och långsiktiga mål. Om kortet omges av positiva kort, kan det peka på att du kanske behöver vara mer öppen för att acceptera nya möjligheter och inte låta rädsla eller osäkerhet hålla dig tillbaka. Om kortet omges av negativa kort kan det indikera att du kanske bör vara försiktig och inte hoppa på första bästa erbjudande utan att noga överväga konsekvenserna.