Alla tarotkort

King of Wands

King of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

King of Wands är en av hovkorten i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och representerar ledarskap, vision och karisma. Kortets bild visar en kung som sitter på sin tron och håller en blommande stav, vilket symboliserar att han besitter kreativ kraft och förmågan att leda och inspirera andra. Det representerar att vi ibland måste vara starka ledare och att vi bör följa vår vision och karisma för att nå våra mål och inspirera andra.

Rättvänd betydelse

När King of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av ledarskap, vision och karisma. Kortet uppmanar dig att vara en stark ledare och att följa din vision och dina passioner. Det är också en påminnelse om att det är viktigt att vara karismatisk och att skapa en positiv atmosfär omkring dig, så att du kan inspirera och motivera andra. King of Wands kan också representera en person i ditt liv som är en stark ledare, karismatisk och visionär.

Omvänd betydelse

Om King of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du har svårt att ta på dig en ledarroll eller att du är osäker på din vision och dina passioner. Det kan också innebära att du upplever en period av negativ energi eller att du har svårt att inspirera och motivera andra. Kortet uppmanar dig att arbeta på att bygga ditt självförtroende och att vara mer medveten om hur din attityd och energi påverkar andra. Det kan också vara en påminnelse om att det är viktigt att följa din vision och passion, även när du känner dig osäker eller överväldigad av ansvaret.

Exempel på en tolkning

Om King of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Två av Svärd och Nio av Bägare kan det tolkas som att genom att vara en stark ledare och följa din vision (King of Wands) kommer du att behöva fatta svåra beslut (Två av Svärd) för att uppnå en känsla av emotionell tillfredsställelse och personligt välbefinnande (Nio av Bägare). Kortet uppmanar dig att vara en karismatisk ledare och att följa dina passioner, samtidigt som du accepterar utmaningar och svåra beslut som kommer med ledarskap och ansvar.