Alla tarotkort

Page of Cups

Page of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Page of Cups representerar kreativitet, intuition och känslomässig öppenhet. Kortet visar en ung person som står vid vattnet och håller en bägare med en fisk i den. Fisken symboliserar djup intuition, kreativitet och kommunikation med det undermedvetna. Denna person är redo att utforska sitt inre landskap och känslor, och är öppen för nya erfarenheter och relationer.

Rättvänd betydelse

När Page of Cups är rättvänd, indikerar det att du är i en period av ökad kreativitet och intuition. Du kan vara mer mottaglig för att lyssna på dina känslor och följa ditt hjärta. Det är en tid att vara öppen för nya idéer och att ta emot inspiration och vägledning från ditt inre jag. Detta kort kan också förebåda en ny känslomässig upplevelse, såsom en ny vänskap eller kärleksrelation.

Omvänd betydelse

När Page of Cups är omvänt, kan det tyda på att du ignorerar din intuition och kreativitet, eller att du har svårt att uttrycka dina känslor. Det kan vara att du upplever känslomässig instabilitet eller att du är förvirrad om dina känslor. Omvänt kan kortet också varna för att du är alltför naiv eller känslomässigt sårbar, vilket kan leda till besvikelser eller smärtsamma erfarenheter.

Exempel på en tolkning

Om Page of Cups dyker upp i en läsning om ditt arbetsliv, kan det indikera att du har möjlighet att använda din kreativitet och intuition för att lyckas i ditt arbete. Det är en tid att vara öppen för nya idéer och att lyssna på dina känslor när det gäller att fatta beslut. Du kan också känna dig mer engagerad i dina arbetsrelationer och vara mer mottaglig för att bygga starka band med dina kollegor. Det är viktigt att vara medveten om att denna period kräver att du är ärlig med dig själv och dina känslor, och att du inte låter rädsla eller osäkerhet hindra dig från att förverkliga din potential.