Alla tarotkort

Page of Wands

Page of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Page of Wands är en av hovkorten i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och representerar entusiasm, kreativitet och ny energi. Kortets bild visar en ung person som håller en stav, vilket symboliserar att han är redo att agera på sina idéer och inspirerande tankar. Det representerar att vi ibland måste vara öppna för nya idéer och energier och att vi ska följa vår passion och kreativitet för att nå våra mål.

Rättvänd betydelse

När Page of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning indikerar det att det är en tid av entusiasm, kreativitet och nya energier. Kortet uppmanar dig att vara öppen för nya idéer och att följa din passion och kreativitet. Det är också en påminnelse om att det är viktigt att vara nyfiken och att vara villig att lära sig och experimentera med nya sätt att göra saker på. Page of Wands kan också representera en ung person i ditt liv som är energisk, kreativ och passionerad.

Omvänd betydelse

Om Page of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du känner dig osäker eller rädd för att följa dina kreativa impulser och idéer. Det kan också innebära att du upplever en period av brist på motivation eller att du är fast i gamla rutiner och tankemönster. Kortet uppmanar dig att övervinna din rädsla och osäkerhet och att vara mer öppen för nya idéer och kreativa möjligheter. Det kan också vara en påminnelse om att vara tålmodig och att ge dig själv tid att lära dig och växa.

Exempel på en tolkning

Om Page of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Åtta av Pentagram och Tre av Bägare kan det tolkas som att genom att följa din entusiasm och kreativitet (Page of Wands) kommer du att bemästra dina färdigheter och hantverk (Åtta av Pentagram). Detta kommer i sin tur att leda till firande och glädje med vänner och nära relationer (Tre av Bägare). Kortet uppmanar dig att vara öppen för nya idéer, att utveckla dina färdigheter och att njuta av glädjen i att dela dina framgångar med andra.