Alla tarotkort

Queen of Cups

Queen of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Queen of Cups representerar en känslomässigt mogen, intuitiv och medkännande person. Kortet visar en kvinna som sitter på en tron vid vattnet och håller en dekorerad bägare. Vattnet symboliserar känslor, medan bägaren representerar intuition och det undermedvetna. Drottningen är en person som är kärleksfull, empatisk och i kontakt med sina känslor och andras.

Rättvänd betydelse

När Queen of Cups är rättvänd, indikerar det att du är i en period av emotionell medvetenhet och förståelse. Du är känslomässigt öppen och lyhörd inför andras behov, och du kan erbjuda stöd och vägledning till dem som behöver det. Kortet uppmanar dig att lita på din intuition och att använda din empati för att hjälpa andra. Det kan också vara ett tecken på att du är redo att utforska ditt eget inre landskap och att förstå dina känslor på ett djupare plan.

Omvänd betydelse

När Queen of Cups är omvänt, kan det innebära att du är överväldigad av dina känslor eller att du har svårt att uttrycka eller hantera dem på ett hälsosamt sätt. Det kan också tyda på att du ignorerar din intuition eller att du inte är i kontakt med dina känslor. Omvänt kan kortet varna för att du är alltför känslomässig eller att du låter dina känslor kontrollera dina handlingar, vilket kan leda till instabilitet eller osäkerhet.

Exempel på en tolkning

Om Queen of Cups dyker upp i en läsning om ditt personliga liv, kan det betyda att du har en djup förståelse för dina egna känslor och är redo att använda den förståelsen för att hjälpa andra. Det kan också vara en påminnelse om att lita på din intuition när du står inför svåra beslut eller utmaningar. Om du har känt dig överväldigad av dina känslor på senare tid, kan kortet vara en uppmaning att ta dig tid att utforska dina känslor och att hitta sätt att hantera dem på ett hälsosamt sätt.