Alla tarotkort

Queen of Pentacles

Queen of Pentacles

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Queen of Pentacles representerar en praktisk och jordnära person som är kärleksfull, generös och omhändertagande, särskilt inom materiella och ekonomiska frågor. Kortet visar en kvinna som sitter på en tron, omgiven av en frodig trädgård och håller en pentakel. Det symboliserar en stark koppling till naturen, hemmet och familjen samt en förmåga att skapa ekonomisk säkerhet och välstånd.

Rättvänd betydelse

När Queen of Pentacles är rättvänd, indikerar det att du är i en period där du fokuserar på att skapa stabilitet och välstånd för dig själv och de du bryr dig om. Du är praktisk, jordnära och har en naturlig talang för att hantera pengar och resurser. Kortet uppmanar dig att vara generös och omhändertagande mot andra och att använda dina färdigheter och resurser för att göra gott.

Omvänd betydelse

När Queen of Pentacles är omvänt kan det innebära att du har svårt att balansera ditt arbetsliv och ditt personliga liv, eller att du är för fokuserad på materiella ägodelar och ignorerar dina känslomässiga och andliga behov. Kortet kan också tyda på att du är ovillig att dela med dig av dina resurser eller att du är för självuppoffrande, vilket kan leda till utbrändhet och stress.

Exempel på en tolkning

Om Queen of Pentacles dyker upp i en läsning om ditt yrkesliv kan det betyda att du är på väg att uppnå ekonomisk säkerhet och stabilitet genom att använda dina praktiska färdigheter och resurser på ett ansvarsfullt och omhändertagande sätt. Kortet uppmanar dig att balansera ditt arbetsliv med ditt personliga liv och att vara generös mot andra. Det kan också vara en påminnelse om att inte glömma bort dina känslomässiga och andliga behov medan du strävar efter materiell framgång.