Alla tarotkort

Queen of Wands

Queen of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Queen of Wands är en av hovkorten i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och representerar självförtroende, attraktion och kreativ energi. Kortets bild visar en drottning som håller en blommande stav, vilket symboliserar att hon besitter kreativ kraft och en stark koppling till naturen. Det representerar att vi ibland måste vara självsäkra och attraktiva för att nå våra mål och att vi bör omfamna vår kreativa energi och passion.

Rättvänd betydelse

När Queen of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av självförtroende, attraktion och kreativ energi. Kortet uppmanar dig att vara självsäker och att följa dina passioner och kreativa impulser. Det är också en påminnelse om att det är viktigt att vara attraktiv och att skapa en positiv atmosfär omkring dig, så att du kan dra till dig de människor och möjligheter som du behöver för att nå dina mål. Queen of Wands kan också representera en person i ditt liv som är självsäker, attraktiv och kreativ.

Omvänd betydelse

Om Queen of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du känner dig osäker eller brist på självförtroende, vilket kan hindra dig från att följa dina passioner och kreativa impulser. Det kan också innebära att du upplever en period av negativ energi eller att du har svårt att skapa en positiv atmosfär omkring dig. Kortet uppmanar dig att arbeta på att bygga ditt självförtroende och att vara mer medveten om hur din attityd och energi påverkar andra. Det kan också vara en påminnelse om att det är viktigt att omfamna din kreativa energi och passion, även när du känner dig osäker eller nedslagen.

Exempel på en tolkning

Om Queen of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Tre av Pentagram och Åtta av Bägare kan det tolkas som att genom att vara självsäker och attraktiv (Queen of Wands) kommer du att samarbeta framgångsrikt med andra (Tre av Pentagram) och uppnå en känsla av emotionell tillfredsställelse och personlig tillväxt (Åtta av Bägare). Kortet uppmanar dig att vara självsäker och att följa dina passioner, samtidigt som du arbetar väl med andra och strävar efter att uppnå emotionell balans och tillfredsställelse i ditt liv.