Alla tarotkort

Seven of Wands

Seven of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Seven of Wands är det sjunde kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar försvar, mod och beslutsamhet. Kortets bild visar en person som står på en höjd och kämpar mot sex stavar nedanför, vilket tyder på att han försvarar sin position. Det representerar att vi ibland måste stå upp för oss själva och våra övertygelser, även när vi möter motstånd och utmaningar.

Rättvänd betydelse

När Seven of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av försvar, mod och beslutsamhet. Kortet uppmanar dig att stå upp för dig själv och dina övertygelser, även när du möter motstånd eller utmaningar. Det är en tid för att vara modig och att kämpa för det du tror på, samt att vara beslutsam och uthållig i dina ansträngningar.

Omvänd betydelse

Om Seven of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du känner dig överväldigad av motstånd eller att du har svårt att försvara din position. Det kan också innebära att du är ovillig att kämpa för dina övertygelser eller att du känner dig osäker på din förmåga att hantera utmaningar. Kortet uppmanar dig att hitta mod och beslutsamhet, samt att stå upp för dig själv och dina övertygelser, även när du möter motstånd och utmaningar.

Exempel på en tolkning

Om Seven of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Kejsarinnan och Åtta av Pentagram kan det tolkas som att genom att stå upp för dig själv och dina övertygelser (Seven of Wands) kommer du att uppleva personlig tillväxt och kreativitet (Kejsarinnan). Detta kommer att leda till att du blir mer skicklig inom ditt yrke eller hantverk (Åtta av Pentagram), vilket kommer att ge dig möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter och att bli mer framgångsrik inom ditt område.