Alla tarotkort

Six of Cups

Six of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Six of Cups är ett kort som symboliserar nostalgi, barndomsminnen och oskyld. Kortet visar två barn i en trädgård där de ger varandra gåvor i form av blommor i bägare. Blommorna representerar glädje och skönhet, och de sex bägarna symboliserar harmoni och balans.

Rättvänd betydelse

När Six of Cups är rättvänd, indikerar det att du kan känna en stark koppling till ditt förflutna, särskilt till din barndom och gamla vänner. Det är en tid för att återuppleva glada minnen och att återupptäcka den oskyld och glädje som kännetecknar barndomen. Kortet kan också tyda på att en gammal vän eller kärlek kan återkomma i ditt liv och att du kan ha en stark känsla av samhörighet och gemenskap med dem.

Omvänd betydelse

När Six of Cups är omvänt kan det innebära att du har svårt att släppa taget om ditt förflutna och att du håller fast vid gamla minnen och känslor som inte längre är relevanta eller hjälpsamma för din nuvarande situation. Det kan också tyda på att du idealiserar det förflutna och att det hindrar dig från att se och uppskatta de möjligheter och relationer som finns i ditt liv just nu.

Exempel på en tolkning

Om Six of Cups dyker upp i en läsning där frågan är om du ska flytta tillbaka till din hemstad, kan kortet indikera att du känner en stark längtan efter det förflutna och den trygghet och gemenskap som din hemstad representerar. Det är viktigt att överväga om dessa känslor är baserade på en genuin önskan att återvända till ditt ursprung eller om du bara idealiserar det förflutna. Om kortet omges av positiva kort kan det tyda på att återkomsten kan vara lyckosam, men om det omges av negativa kort kan det indikera att det är viktigt att först bearbeta och släppa det förflutna innan du fattar ett beslut.