Alla tarotkort

Six of Pentacles

Six of Pentacles

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Six of Pentacles representerar generositet, delande och balans i materiella frågor. Kortet visar en välbärgad man som delar ut mynt till två fattiga personer, vilket symboliserar att han delar sin rikedom och hjälper dem i nöd. Detta kort indikerar att det är en tid för att ge och ta emot, samt att vara tacksam för vad man har.

Rättvänd betydelse

När Six of Pentacles är rättvänd, indikerar det att du är i en position där du kan vara generös och hjälpa andra. Det kan också betyda att du är i en situation där du får hjälp från någon annan. Kortet uppmuntrar dig att vara tacksam för det du har och att dela med dig av din rikedom, både materiellt och emotionellt, till dem som är i större behov.

Omvänd betydelse

När Six of Pentacles är omvänt, kan det tyda på att det finns en obalans i hur du ger och tar emot. Kanske är du för generös och offrar dina egna behov, eller så kanske du är ovillig att hjälpa andra trots att du har möjlighet att göra det. Det kan också innebära att du känner dig beroende av andras generositet och behöver arbeta på att bli mer självständig.

Exempel på en tolkning

Om Six of Pentacles dyker upp i en läsning om ditt ekonomiska liv, kan det betyda att det är en tid för att ge och ta emot. Om du har råd att vara generös, kan det vara en bra tid att hjälpa andra som är i behov. Om du är i en situation där du behöver hjälp, kan det vara en påminnelse om att det är okej att be om stöd och att vara tacksam för den hjälp du får.