Sviter – minor arcana

Sviter är de fyra kategorier av kort som används i Tarotläsning. Varje svit är uppdelad i fjorton kort, som alla symboliserar olika energier eller koncept. För att förstå varje svit måste man förstå vad varje kort representerar. Här följer en detaljerad förklaring om de fyra sviterna.

Swords (svärd)

Tarot-sviten Swords representerar kraften av intellekt, kunskap och logik. Sviten Swords är associerad med elementet luft och symboliserar konflikt, känslor och kommunikation. Korten i sviten Swords är ofta associerade med förändring, kamp och utmaningar. De representerar också människors förmåga att ta ansvar för sina handlingar och hantera svårigheter.

Tarot-sviten Swords är vanligtvis associerad med kort som representerar konflikt, sorg och oro. Korten i sviten Swords är ofta associerade med konflikter som är inom oss själva, som att ta itu med våra egna problem och känslor. Korten kan också representera konflikter som är mellan andra, som att hantera konflikter i relationer.

Till exempel, om personen drar Svärd Åtta, kan det indikera en situation där de står inför ett svårt beslut eller en utmaning som kräver skärpa och klarsynthet. Kortet kan också indikera att personen behöver ta ansvar för sina handlingar och inte låta känslor och impulser styra dem. En annan tolkning kan vara att kortet indikerar en period av stress och ångest, där personen känner sig överväldigad av situationen. Kortet kan då fungera som en påminnelse om att personen behöver ta hand om sig själv och sin mentala hälsa för att klara av att hantera utmaningen på ett effektivt sätt.

King of Swords

Tarotkortet King of Swords är ett kort som representerar en stark, intelligent och logisk ledare. Det symboliserar också rättvisa, objektivitet och klokhet. Det indikerar att den som läser kortet bör vara försiktig med att ta beslut baserade på förnuft och inte bara på känslor.
Läs mer: King of Swords

King of Swords

Queen of Swords

Queen of Swords är ett tarotkort som symboliserar en kvinna som är klok, kraftfull och objektiv. Hon har förmågan att se både det goda och det dåliga i en situation och kan hantera ett problem med skarp intelligens. Hon står för visdom, rättvisa och förmågan att ta rationella beslut.
Läs mer: Queen of Swords

Queen of Swords

Knight of Swords

Tarotkortet Knight of Swords symboliserar en person som är beslutsam, kraftfull och ärlig. Det representerar också en person som är mycket intelligent och villig att ta initiativ. Det kan också symbolisera ett behov av att ta ledarskap och vara fokuserad på att nå sina mål.
Läs mer: Knight of Swords

Knight of Swords

Page of Swords

Page of Swords är ett tarotkort som symboliserar en person som är intelligent, uppmärksam och kunnig. Det står för en person som är försiktig, analytisk och kritisk, samtidigt som de är lojala och håller sig till sanningen. Det representerar också en person som är fokuserad på att lösa problem och söka efter lösningar.
Läs mer: Page of Swords

Page of Swords

Ten of Swords

Tarotkortet Ten of Swords symboliserar slutet på en svår period och innebär att det finns ljus i slutet av tunneln. Det representerar också att det finns hopp efter svåra tider. Det står för övervinnande, kraft och styrka genom att acceptera förändringar och ta ansvar för sina handlingar.
Läs mer: Ten of Swords

Ten of Swords

Nine of Swords

Nine of Swords är ett tarotkort som symboliserar sorg, ångest och förtvivlan. Det representerar en tillstånd av rädsla och ångest, och det kanske även innebär att du är bekymrad för något som du inte kan kontrollera. Kortet kan också varna för att du måste lära dig att släppa taget om det som gör dig ledsen.
Läs mer: Nine of Swords

Nine of Swords

Eight of Swords

Tarotkortet Eight of Swords symboliserar ofrihet och begränsningar. Det visar en person som är bunden av åtta svärd som står runt henne. Det symboliserar att den personen är fast i en situation som hon inte kan komma ut ur. Kortet står för att man måste ta ansvar för sina handlingar och övervinna sina begränsningar.
Läs mer: Eight of Swords

Eight of Swords

Seven of Swords

Tarotkortet Seven of Swords symboliserar försiktighet och kreativ lösningar. Det betyder att det är viktigt att vara försiktig när man fattar beslut och att det kan vara nödvändigt att tänka utanför boxen för att hitta de bästa lösningarna.
Läs mer: Seven of Swords

Seven of Swords

Six of Swords

Tarotkortet Six of Swords symboliserar en resa som innebär att man lämnar det förflutna bakom sig och ger ett hopp om att man ska nå en bättre framtid. Det representerar också en känsla av lättnad och lösning på problem och ångest.
Läs mer: Six of Swords

Six of Swords

Five of Swords

Tarotkortet Five of Swords symboliserar ofta en känsla av förlust eller nederlag. Det kan också representera stridigheter, misslyckande och att ens egna ambitioner har skadat andra. Det är ett tecken på att man måste lära sig att acceptera förlust och flytta vidare.
Läs mer: Five of Swords

Five of Swords

Four of Swords

Four of Swords tarotkortet representerar en person som återhämtar sig från en stressig period och tar en paus för att fokusera på att återhämta sig och läka. Det är ett tecken på att det är dags att ta en tidsavbrott för att fokusera på att återhämta sig och återvinna sin styrka.
Läs mer: Four of Swords

Four of Swords

Three of Swords

Three of Swords är ett tarotkort som symboliserar sorg, smärta och hjärtbrott. Det symboliserar också oförmågan att komma över det som har hänt och att man kan känna sig förlamad av det. Det är ett tecken på att man måste ta itu med det som har hänt för att kunna gå vidare.
Läs mer: Three of Swords

Three of Swords

Two of Swords

Tarotkortet Two of Swords symboliserar ett tillstånd av mental blockering och inre konflikt. Det föreslår att du står inför en svår beslutsfattande situation där du måste välja mellan två alternativ som båda har sina fördelar och nackdelar. Det betonar även att det är viktigt att du tar ett medvetet val som är i linje med dina värderingar och behov.
Läs mer: Two of Swords

Two of Swords

Ace of Swords

Tarotkortet Ace of Swords symboliserar klarhet, kraft och förståelse. Det är ett tecken på att man har den mentala styrkan att ta itu med problem och se dem ur ett nytt perspektiv. Det kan också representera en ny början och en ny insikt som ger möjlighet att gå vidare.
Läs mer: Ace of Swords

Ace of Swords

Wands (stavar)

Tarot-sviten Wands representerar passion, kreativitet och entusiasm. Det är kopplat till elementet eld och symboliserar vår inre styrka och drivkraft. Det är också associerat med äventyr, risktagande och utmaningar. Wands-korten är också kopplade till karriär och ambitioner.

Ett exempel på en läsning där man drar ett Wands-kort är om en person som funderar på att starta ett eget företag. Om vederbörande drar ett Wands-kort som symboliserar kreativitet och entusiasm, kan det tolkas som att personen har stor potential att lyckas med sitt företag. Det kan också betyda att personen bör ta risker och utmana sig själva för att nå sina mål eller att personen bör fokusera på att utveckla sin karriär och följa sin passion.

King of Wands

King of Wands är ett tarotkort som symboliserar ledarskap, förmåga och självsäkerhet. Det är ett kort som står för passion, kreativitet och en vilja att ta initiativ. Det kan också representera en stark, lojal och trygg ledare som är redo att fatta beslut och leda andra.
Läs mer: King of Wands

King of Wands

Queen of Wands

Queen of Wands är ett tarotkort som symboliserar en kvinna som är känslomässigt stabil och självsäker, och som har en stark vilja och ett stort förtroende för sig själv. Hon står för kreativitet, entreprenörskap och ledarskap, och hon inspirerar andra att nå sina mål.
Läs mer: Queen of Wands

Queen of Wands

Knight of Wands

Knight of Wands symboliserar ett äventyrligt, impulserivt och kreativt sinnelag som är redo att ta sig an nya utmaningar. Det står också för mod, entusiasm och vilja att förändra. Det är ett tecken på att det finns stora möjligheter att ta sig an nya projekt eller företag.
Läs mer: Knight of Wands

Knight of Wands

Page of Wands

Page of Wands är ett tarotkort som representerar en ung person som är full av energi och kreativitet. Det symboliserar också nystart och möjligheter som väntar och är ett tecken på att du bör vara beredd att ta chansen och följa din intuition.
Läs mer: Page of Wands

Page of Wands

Ten of Wands

Tarotkortet Ten of Wands symboliserar ansvar och börda. Det representerar att du har tagit på dig för mycket och att du bör prioritera dina åtaganden och begränsa dig själv. Det uppmanar dig att släppa taget om det som inte längre är nödvändigt och att fokusera på det som är viktigt.
Läs mer: Ten of Wands

Ten of Wands

Nine of Wands

Nine of Wands är ett tarotkort som symboliserar försvarsställning och uthållighet. Det är ett tecken på att man är nära att uppnå sina mål, men det finns fortfarande några hinder som måste övervinnas. Det är ett kort som uppmanar till att hålla fast vid sin uthållighet och att inte ge upp hoppet.
Läs mer: Nine of Wands

Nine of Wands

Eight of Wands

Eight of Wands är ett tarotkort som symboliserar hastighet, rörelse och förändring. Det representerar också framgång och framsteg och står för en period av intensiv aktivitet och snabba resultat. Det kan indikera att det är dags att ta initiativ och ta stora risker för att uppnå sina mål.
Läs mer: Eight of Wands

Eight of Wands

Seven of Wands

Seven of Wands symboliserar styrka och mod att stå upp för sig själv och sina åsikter. Det representerar också kampen för att få det man vill ha och att vara beredd att försvara det man tror på. Det innebär att man måste stå upp mot motgångar och försöka hitta ett sätt att gå vidare.
Läs mer: Seven of Wands

Seven of Wands

Six of Wands

Tarotkortet Six of Wands symboliserar seger och triumf. Det representerar framgång, erkännande och styrka. Det är ett tecken på att man har lyckats att övervinna hinder och att man har lyckats nå sina mål. Det är ett tecken på att man kommer att få den uppmärksamhet som man förtjänar.
Läs mer: Six of Wands

Six of Wands

Five of Wands

Five of Wands är ett tarotkort som symboliserar konflikter och rivalitet. Det representerar också strider och konkurrens som kan leda till utmattning och motstånd. Det uppmanar till att ta itu med problemen på ett konstruktivt sätt för att undvika onödiga konflikter.
Läs mer: Five of Wands

Five of Wands

Four of Wands

Four of Wands tarotkort symboliserar seger och triumf. Det representerar glädje och högtidlighet, och det är ett tecken på att ett mål har uppnåtts. Det står för känslor av säkerhet, stabilitet och långvarig lycka.
Läs mer: Four of Wands

Four of Wands

Three of Wands

Tarotkortet Three of Wands symboliserar uppmärksamhet, planering och väntan. Det representerar också förberedelse för att uppnå framgång och möjlighet att se det större perspektivet. Det kan också representera att man är på väg att börja ett nytt projekt eller att man är på väg att ta ett steg framåt.
Läs mer: Three of Wands

Three of Wands

Two of Wands


Läs mer: Two of Wands

Two of Wands

Ace of Wands

Tarotkortet Ace of Wands symboliserar nystart, kreativitet och energi. Det står för nya möjligheter och potential som är redo att bli utnyttjade. Det betyder också att det är en tid för återhämtning och förnyelse, vilket kan hjälpa en att börja om på rätt fot.
Läs mer: Ace of Wands

Ace of Wands

Cups (koppar)

Tarot-sviten Cups, också känd som Chalices, representerar känslor, emotioner och intuition. Det är den andra sviten i tarot-leken och är associerad med elementet vatten. Cups-sviten symboliserar också kärlek, romantik, vänskap, familj och känslomässig intimitet.

Korten i Cups-sviten representerar olika stadier av känslomässig utveckling. De kan symbolisera både glädje och sorg, och de kan också representera olika faser av en kärleksrelation. Korten kan också representera känslor som saknad, längtan, förlust, sorg och glädje. Cups-sviten är också associerad med kreativitet, intuition och drömmar.

King of Cups

King of Cups är ett tarotkort som symboliserar balans, mognad och diplomatiska färdigheter. Det representerar en person som har en stor mängd kunskap och visdom som han använder för att lösa problem och fatta beslut. Han är också en god lyssnare och har ett stort hjärta.
Läs mer: King of Cups

King of Cups

Queen of Cups

Queen of Cups är ett tarotkort som representerar känslosamhet, intuition och empati. Det symboliserar en person som är förmögen att förstå andras känslor och har en förmåga att hantera sina egna känslor med visdom och förståelse. Queen of Cups står också för en person som är känslomässigt stabil och har en god förmåga att se det större perspektivet.
Läs mer: Queen of Cups

Queen of Cups

Knight of Cups

Knight of Cups är ett tarotkort som symboliserar känslor, romantik och intuitiv kreativitet. Det representerar en person som är öppen för nya erfarenheter och som strävar efter att uppnå en högre nivå av medvetenhet. Det representerar också en person som är lätt att lita på och som har goda intentioner.
Läs mer: Knight of Cups

Knight of Cups

Page of Cups

Page of Cups är ett tarotkort som symboliserar ungdomlig nyfikenhet och kreativitet. Det står för en nystart, nya möjligheter och förmågan att ta emot och förstå känslor. Det representerar också en person som är öppen för nya idéer och upplevelser.
Läs mer: Page of Cups

Page of Cups

Ten of Cups

Ten of Cups är ett tarotkort som står för kärlek, harmoni och lycka. Det visar en familj som står vid en brygga och njuter av solnedgången tillsammans. Det symboliserar ett tillstånd av inre fred och ett starkt känslomässigt band.
Läs mer: Ten of Cups

Ten of Cups

Nine of Cups


Läs mer: Nine of Cups

Nine of Cups

Eight of Cups

Tarotkortet Eight of Cups symboliserar att man måste lämna ett bekvämt läge för att söka efter något som är bättre. Det betyder att det är dags att lämna det som känns tryggt och bekant och ta steget in i okänd, men nödvändig, territorium.
Läs mer: Eight of Cups

Eight of Cups

Seven of Cups

Seven of Cups är ett tarotkort som symboliserar möjligheter och drömmar. Det står för att det finns många olika vägar att välja och det uppmanar till att fundera över vilken som är bäst för en. Det förmedlar också att man ska vara försiktig med att bli bortskämd av alltför många möjligheter.
Läs mer: Seven of Cups

Seven of Cups

Six of Cups

Tarotkortet Six of Cups symboliserar glädje, nostalgiska minnen och försoning. Det visar två personer som delar en skål med sju kupor och står som ett tecken på att man kan komma över det förflutna och lära sig att älska igen. Det representerar också den goda viljan att ge tillbaka det man har fått från andra.
Läs mer: Six of Cups

Six of Cups

Five of Cups

Tarotkortet Five of Cups symboliserar sorg och saknad. Det visar en person som står med huvudet nedböjt framför fem glas som har fallit och spilt ut sitt innehåll. Kortet föreslår att det är dags att ta itu med det som har förlorats och att det finns nya möjligheter att utforska.
Läs mer: Five of Cups

Five of Cups

Four of Cups

Four of Cups är ett tarotkort som symboliserar en stämning av trötthet och tristess. Det visar en person som sitter med armarna korsade medan de stirrar på tre koppar som står framför dem. Detta kort symboliserar att vi bör ta en paus och se tillbaka för att förstå vad vi har missat och vad vi kan lära oss. Det uppmanar oss att öppna våra ögon för nya möjligheter som kan leda till nya insikter.
Läs mer: Four of Cups

Four of Cups

Three of Cups


Läs mer: Three of Cups

Three of Cups

Two of Cups

Tarotkortet Two of Cups visar två personer som håller i två koppar och skålar. Det symboliserar ett förbund, kärleksförhållande eller vänskap som är fyllt av harmoni, balans och balansering. Det är ett tecken på känslomässig närhet och intimitet mellan två personer.
Läs mer: Two of Cups

Two of Cups

Ace of Cups

Ace of Cups är ett tarotkort som står för kärlek, förtroende, ömhet, medkänsla och emotionell tillfredsställelse. Det symboliserar också nya början, nya relationer och en frisk start. Kärleken som det representerar är universell och kan vara mellan två personer eller mellan en person och en sak.
Läs mer: Ace of Cups

Ace of Cups

Pentacles (pentaklar)

Pentacles används för att förutsäga framtiden, förstå nuvarande situationer och lösa personliga problem. Pentacles står för materiella saker, inklusive ekonomiska frågor, karriär, fysiska kroppar och hälsa. Sviten symboliserar även förmågan att skapa och uppnå stabilitet och hållbarhet.

Ett exempel på en läsning med Pentacles-sviten skulle vara att läsa kortet ”The Ace of Pentacles”. Detta kort representerar nya möjligheter och nya början. Det kan symbolisera en ny karriär, ett nytt företag eller ett nytt projekt. Det kan också symbolisera att man har fått en ny möjlighet att förverkliga sina drömmar. Läsningen skulle kunna betyda att man har fått en ny chans att lyckas och att man har de resurser som krävs för att nå sina mål.

Du kanske är mer van vid ordet pentagram? Pentagrammet är själva stjärnan i pentaklet, medan en pentakel är ett pentagram och ringen runt pentagrammet.

King of Pentacles

King of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar materiell stabilitet, kreativitet och förmågan att förverkliga sina drömmar. Det representerar en person som är ansvarstagande, hängiven och konstruktiv, som har förmågan att skapa en välbalanserad och stabil miljö för sig själv och andra.
Läs mer: King of Pentacles

King of Pentacles

Queen of Pentacles

Queen of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar materiell stabilitet, välbefinnande och förmåga att ta hand om sig själv och andra. Det representerar också en känsla av förankring och trygghet. Kortet är ett tecken på att man har förmågan att skapa en hållbar, materiell trygghet för sig själv och andra.
Läs mer: Queen of Pentacles

Queen of Pentacles

Knight of Pentacles

Knight of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar stabilitet, hårt arbete och fokus. Det är en påminnelse om att ta det lugnt och ta ett steg i taget för att nå sina mål. Det uppmanar oss att vara praktiska och koncentrera oss på detaljer för att nå framgång.
Läs mer: Knight of Pentacles

Knight of Pentacles

Page of Pentacles

Page of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar en nystart, nya möjligheter och fokus på både det materiella och det andliga. Det står för hårt arbete, noggrannhet och förmågan att använda sina resurser på ett effektivt sätt. Det förmedlar också en känsla av att man ska ta tillvara på sina chanser och komma ihåg att aldrig ge upp.
Läs mer: Page of Pentacles

Page of Pentacles

Ten of Pentacles

Ten of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar stabilitet och trygghet. Det står för en hållbar långsiktig investering som ger lönsamma resultat, och det förmedlar en känsla av förtroende och säkerhet. Det kan också representera ett gott ekonomiskt läge, men det står också för att man ska uppskatta det man har och inte ta någonting för givet.
Läs mer: Ten of Pentacles

Ten of Pentacles

Nine of Pentacles

Nine of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar självförtroende, lycka och kontroll. Det visar en kvinna som står med en hög av pentakel-mynt, vilket symboliserar stabilitet och ekonomisk säkerhet. Baksidan av kortet visar att hon har uppnått den högsta nivån av lycka och kontroll över sitt liv.
Läs mer: Nine of Pentacles

Nine of Pentacles

Eight of Pentacles

Tarotkortet Eight of Pentacles symboliserar en person som ägnar sig åt ett hårt arbete för att uppnå en viss målsättning. Det står för fokus, disciplin och ansträngning som krävs för att nå framgång. Det är ett tecken på att man inte kan förvänta sig att någonting kommer att komma gratis, utan att man måste arbeta hårt för att nå sina mål.
Läs mer: Eight of Pentacles

Eight of Pentacles

Seven of Pentacles

Seven of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar att man har nått en viss nivå av framgång och är redo att ta ett steg tillbaka och njuta av det man har skapat. Det är ett tecken på att man har gjort goda arbete och nu är det dags att ta emot belöningen för det.
Läs mer: Seven of Pentacles

Seven of Pentacles

Six of Pentacles

Tarotkortet Six of Pentacles symboliserar ett balanserat utbyte mellan två parter där båda får något tillbaka. Det står för att man ska ta emot det man förtjänar och ge det som är rättvist. Kortet kan också representera att man är generös, att man ger tillbaka och att man är villig att dela med sig.
Läs mer: Six of Pentacles

Six of Pentacles

Five of Pentacles

Five of Pentacles symboliserar brist och bekymmer, och uppmanar oss att inte ge upp hoppet. Det visar två personer som står utanför en kyrka, vilket indikerar att man ska söka tröst i andliga lösningar. Det visar också att man bör hitta nya sätt att övervinna svårigheter, som att arbeta hårt för att få det man vill ha.
Läs mer: Five of Pentacles

Five of Pentacles

Four of Pentacles

Tarotkortet Four of Pentacles visar en person som håller fast två pentaklar, symboliserande materiell rikedom och ekonomisk säkerhet. Det representerar en känsla av kontroll och beslutsamhet att hålla fast vid det man har. Det kan även symbolisera en stark vilja att skydda sina resurser och inte slösa bort dem.
Läs mer: Four of Pentacles

Four of Pentacles

Three of Pentacles

Three of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar kreativitet, skicklighet och framgång. Det representerar möjligheten att förverkliga dina visioner och drömmar genom att använda din förmåga och kunskap. Det uppmanar dig att fortsätta arbeta hårt för att nå dina mål.
Läs mer: Three of Pentacles

Three of Pentacles

Two of Pentacles

Tarotkortet Two of Pentacles symboliserar jonglering av olika mål och bekymmer. Det förespråkar att man måste hitta en balans mellan olika aspekter av livet för att uppnå framgång. Det är ett tecken på att man måste hitta en balans mellan arbete, fritid, familj och andra ansvarsområden.
Läs mer: Two of Pentacles

Two of Pentacles

Ace of Pentacles

Tarotkortet Ace of Pentacles symboliserar materiell välsignelse och förmögenhet. Det står för ett överflöd av resurser, stabilitet och en god ekonomisk situation. Det är ett tecken på att man har fått de rätta verktygen för att lyckas, och att man har den kunskap som krävs för att skapa ett hållbart liv.
Läs mer: Ace of Pentacles

Ace of Pentacles

Back to top