Lilla arkanan – minor arcana

Sviterna i lilla arkanan är de fyra kategorier av kort som används i tarotläsning. Lilla arkanan är uppdelade i fyra sviter och totalt 56 kort som alla symboliserar olika energier eller koncept. För att förstå varje svit måste man förstå vad varje kort representerar. Här följer en detaljerad förklaring av de fyra sviterna.

Cups (Bägare)

Bägare

Tarot-sviten Cups, också känd som Chalices, representerar känslor, emotioner och intuition. Det är den andra sviten i tarot-leken och är associerad med elementet vatten. Cups-sviten symboliserar också kärlek, romantik, vänskap, familj och känslomässig intimitet.

Korten i Cups-sviten representerar olika stadier av känslomässig utveckling. De kan symbolisera både glädje och sorg, och de kan också representera olika faser av en kärleksrelation. Korten kan också representera känslor som saknad, längtan, förlust, sorg och glädje. Cups-sviten är också associerad med kreativitet, intuition och drömmar.

Alla kort i Bägare >>>


Pentacles (Pentaklar)

Pentaklar

Pentacles används för att förutsäga framtiden, förstå nuvarande situationer och lösa personliga problem. Pentacles står för materiella saker, inklusive ekonomiska frågor, karriär, fysiska kroppar och hälsa. Sviten symboliserar även förmågan att skapa och uppnå stabilitet och hållbarhet.

Ett exempel på en läsning med Pentacles-sviten skulle vara att läsa kortet ”The Ace of Pentacles”. Detta kort representerar nya möjligheter och nya början. Det kan symbolisera en ny karriär, ett nytt företag eller ett nytt projekt. Det kan också symbolisera att man har fått en ny möjlighet att förverkliga sina drömmar. Läsningen skulle kunna betyda att man har fått en ny chans att lyckas och att man har de resurser som krävs för att nå sina mål.

Du kanske är mer van vid ordet pentagram? Pentagrammet är själva stjärnan i pentaklet, medan en pentakel är ett pentagram och ringen runt pentagrammet.

Alla kort i Pentaklar >>>


Swords (Svärd)

Svärd

Tarot-sviten Swords representerar kraften av intellekt, kunskap och logik. Sviten Swords är associerad med elementet luft och symboliserar konflikt, känslor och kommunikation. Korten i sviten Swords är ofta associerade med förändring, kamp och utmaningar. De representerar också människors förmåga att ta ansvar för sina handlingar och hantera svårigheter.

Tarot-sviten Swords är vanligtvis associerad med kort som representerar konflikt, sorg och oro. Korten i sviten Swords är ofta associerade med konflikter som är inom oss själva, som att ta itu med våra egna problem och känslor. Korten kan också representera konflikter som är mellan andra, som att hantera konflikter i relationer.

Till exempel, om personen drar Svärd Åtta, kan det indikera en situation där de står inför ett svårt beslut eller en utmaning som kräver skärpa och klarsynthet. Kortet kan också indikera att personen behöver ta ansvar för sina handlingar och inte låta känslor och impulser styra dem. En annan tolkning kan vara att kortet indikerar en period av stress och ångest, där personen känner sig överväldigad av situationen. Kortet kan då fungera som en påminnelse om att personen behöver ta hand om sig själv och sin mentala hälsa för att klara av att hantera utmaningen på ett effektivt sätt.

Alla kort i Svärd >>>


Wands (Stavar)

Stavar

Tarot-sviten Wands representerar passion, kreativitet och entusiasm. Det är kopplat till elementet eld och symboliserar vår inre styrka och drivkraft. Det är också associerat med äventyr, risktagande och utmaningar. Wands-korten är också kopplade till karriär och ambitioner.

Ett exempel på en läsning där man drar ett Wands-kort är om en person som funderar på att starta ett eget företag. Om vederbörande drar ett Wands-kort som symboliserar kreativitet och entusiasm, kan det tolkas som att personen har stor potential att lyckas med sitt företag. Det kan också betyda att personen bör ta risker och utmana sig själva för att nå sina mål eller att personen bör fokusera på att utveckla sin karriär och följa sin passion.

Alla kort i Stavar >>>