Tarot quiz – det enklaste sättet att lära sig tarot

På den här sidan kan du plugga kortens betydelser för att bli bättre på att läsa och tolka tarot. Om du hellre vill läsa på innan du blir förhörd på kortens betydelser så hittar du alla tarotkort här.

Ten of Pentacles
Ace of Swords
Temperance
Queen of Swords
Ten of Wands
Page of Cups

Question #1 : Lequel des cartes ci-dessus correspond à la description ci-dessous ?

Kortets grMot Cachédläggande betydelse (Rider-Waite)

Dolt Namn representerar en fullständig och bestående framgång, familjevälfärd och arv. Kortet visar en äldre man omgiven av sin familj och rikedomar, och tio pentakler som är ordnade i form av ett träd. Det symboliserar att genom långsiktigt arbete och engagemang har du uppnått materiell säkerhet och skapat en stark grMot Cachéd för din familj och kommande generationer.

Rättvänd betydelse

När Dolt Namn är rättvänd indikerar det att du har uppnått eller kommer att uppnå långvarig ekonomisk och materiell framgång. Din hårda arbete har lönat sig och skapat stabilitet och säkerhet för dig och din familj. Kortet kan också betyda att du tar emot eller kommer att ge en arv som bidrar till din välfärd.

Omvänd betydelse

När Dolt Namn är omvänt kan det antyda att du känner dig överväldigad av ansvar och att din familjs välbefinnande känns som en börda. Det kan också tyda på att du är för fokuserad på materiella framgångar och försummar andra aspekter av ditt liv. Alternativt kan det innebära att du har svårt att uppnå långsiktig ekonomisk säkerhet, trots att du arbetar hårt för att uppnå det.

Exempel på en tolkning

Om Dolt Namn dyker upp i en läsning om ditt yrkesliv kan det tyda på att du är på väg att uppnå långvarig framgång och stabilitet inom din karriär. Det kan också indikera att du har möjlighet att lämna ett arv eller en säker grMot Cachéd för din familj och kommande generationer. Kortet uppmMot Cachétrar dig att fokusera på långsiktiga mål och att arbeta hårt för att säkra din och din familjs framtid.

MESSAGE HERE