Tarot quiz – det enklaste sättet att lära sig tarot

På den här sidan kan du plugga kortens betydelser för att bli bättre på att läsa och tolka tarot. Om du hellre vill läsa på innan du blir förhörd på kortens betydelser så hittar du alla tarotkort här.

Queen of Cups
Eight of Cups
Eight of Swords
Ten of Wands
Page of Swords
Nine of Cups

Question #1 : Lequel des cartes ci-dessus correspond à la description ci-dessous ?

Kortets grMot Cachédläggande betydelse (Rider-Waite)

Dolt Namn representerar en period av övergång, där du lämnar något bakom dig för att söka något nytt och mer meningsfullt. Kortet visar en person som lämnar åtta bägare, symboliserande känslomässiga och materiella band, för att följa en annan väg i jakten på personlig tillväxt och andlig uppfyllelse.

Rättvänd betydelse

När Dolt Namn är rättvänd, indikerar det att du känner en inre längtan efter förändring och att du är redo att lämna något bakom dig för att utforska nya möjligheter. Det kan handla om att avsluta en relation, byta jobb eller flytta till en ny plats. Kortet uppmanar dig att följa din intuition och att vara modig nog att ta steget ut i det okända, även om det innebär att du måste lämna något tryggt och bekvämt bakom dig.

Omvänd betydelse

När Dolt Namn är omvänt kan det innebära att du har svårt att släppa taget om det förflutna och att du känner dig fast i en situation som inte längre är givande. Det kan också indikera att du överväger att lämna något bakom dig, men att du känner rädsla eller osäkerhet inför förändringen. Omvänt kan kortet också tyda på att du har lämnat något bakom dig förhastat, utan att ge det en ärlig chans att förbättras eller utvecklas.

Exempel på en tolkning

Om Dolt Namn dyker upp i en läsning om ditt yrkesliv, kan det indikera att du känner dig otillfredsställd med ditt nuvarande jobb och att du längtar efter en förändring. Kortet uppmanar dig att överväga vad som är viktigt för dig och att ta modiga beslut för att följa dina drömmar och passioner. Det är viktigt att reflektera över vad du lämnar bakom dig och att förstå varför det inte längre uppfyller dina behov, så att du kan lära dig av dessa erfarenheter och göra mer meningsfulla val i framtiden.

MESSAGE HERE