Tarotkort läggning – så gör du

Här följer en detaljerad guide för hur du bär dig åt när du gör en tarotläggning med tre kort. En trekortsläsning tar hänsyn till dåtid, nutid och framtid.

Tarotkort läggning

Förberedelser

Förberedelser inför en tarotläggning kan variera beroende på den enskilda utövarens personliga preferenser och övertygelser. Här följer en allmän guide för hur du kan förbereda dig inför en tarotläggning, men kom ihåg att det finns inget rätt eller fel sätt – det viktigaste är att du känner dig bekväm och fokuserad under läsningen.

Skapa en lugn och harmonisk miljö

Se till att du har en plats där du kan koncentrera dig och känna dig avslappnad. Det kan vara en stol vid ett bord, en kudde på golvet eller en annan bekväm plats. Se till att området är fritt från distraktioner, som mobiltelefoner och höga ljud.

Rensa ditt sinne

Innan du börjar med tarotläggningen är det viktigt att du är mentalt fokuserad och avslappnad. Du kan meditera, ta några djupa andetag eller använda någon annan avslappningsteknik som fungerar för dig.

Kvinna som lägger tarot

Rensa och ladda dina tarotkort

Det är viktigt att rensa dina tarotkort från eventuell negativ energi som de kan ha samlat på sig. Du kan göra detta genom att knacka lätt på korten, blanda dem noggrant eller hålla dem över rök från rökelse. Du kan även visualisera en vit eller gyllene ljus som strömmar genom korten för att rensa och ladda dem med positiv energi.


Så gör du en 3 kort tarotläsning

En 3-kortläsning är ett kraftfullt sätt att få insikt i din dåtid, nutid och framtid. Den är uttömmande, enkel och av den anledningen även väldigt populär.

1. Ställ en fråga eller fokusera på ett område i ditt liv

Innan du börjar med tarotläggningen är det bra att ha en klar fråga eller ett område i ditt liv som du vill utforska. Detta hjälper dig att fokusera din energi och intentioner under läsningen.

2. Blanda och dra korten

Blanda tarotkorten noggrant medan du håller din fråga eller ditt fokus i åtanke. När du känner dig redo, dra tre kort från leken. Placera det första kortet till vänster (dåtid), det andra kortet i mitten (nutid), och det tredje kortet till höger (framtid).

3. Tolka korten

Varje position i läsningen representerar en specifik aspekt av ditt liv:

 • Dåtid: Ger insikt om tidigare erfarenheter eller influenser som påverkar din nuvarande situation.
 • Nutid: Reflekterar över din aktuella situation eller utmaning.
 • Framtid: Ger en inblick i möjliga utfall eller vägar framåt baserat på nuvarande kurs.

4. Rättvänt eller omvänt?

Tolkningen av korten bör ta hänsyn till  om de är rättvända eller omvända. Detta ger djupare insikt i varje tidsaspekts natur och hur de interagerar med varandra. Att kortet är omvänt indikerar ofta utmaningar eller blockerad energi, medan ett rättvänt kort signalerar öppenhet och positiva influenser.

Exempel på en tarotläsning

I det här exemplet antar vi att vi ställt följande fråga:

”Hur kommer min karriärutveckling att se ut?”

Korten ger…

Dåtid

Kejsarinnan

Framtid

Styrka

Nutid

Ödeshjulet

Tolkning

Dåtid – Kejsarinnan (Omvänt)
I ditt karriärsammanhang symboliserar Kejsarinnan upp och ned en period där du kanske känt dig osäker och upplevt att din professionella tillväxt varit hämmad. Detta kort antyder att du har stött på hinder som hindrat din förmåga att uttrycka din kreativitet och uppnå dina mål. Kanske har du känt dig undervärderad eller att dina bidrag inte fått erkännande de förtjänar. Denna fas har påverkat din självkänsla och fått dig att ifrågasätta din riktning.

Nutid – Styrka (Rättvänt)
Med Styrkan i rättvänd position visar kortet att du nu befinner dig i en fas där du har funnit din inre kraft och beslutsamhet. Denna styrka har gjort att du kan möta tidigare utmaningar med mod och uthållighet. I kontexten av din karriär indikerar detta att du är redo att ta itu med nuvarande hinder och omvandla dem till möjligheter. Din självförtroende växer, och du är bättre rustad att navigera i din professionella värld med förtroende.

Framtid – Ödeshjulet (Rättvänt)
Ödeshjulet i din framtidsposition lovar en betydande förändring i din karriärsutveckling. Positiva möjligheter och nya vägar öppnas för dig. Detta kort antyder en period av dynamisk förändring där tur och öde samverkar till din fördel. Om du har känt dig fast, signalerar Ödeshjulet en omvandling som kan leda till oväntade möjligheter, som en befordran, karriärbyte eller en helt ny professionell väg. Vägen framåt kräver anpassning, men förändringen kommer att erbjuda fruktbara utmaningar och tillväxtmöjligheter.

Analys av din karriärutveckling

Baserat på din tarotläsning rörande karriärutveckling visar din resa från en period av osäkerhet och stagnerad tillväxt, genom att hitta din styrka och beslutsamhet, till en framtida fas av positiva förändringar och nya möjligheter. Det är viktigt att du litar på din inre styrka och är öppen för förändringar som presenterar sig. Var modig nog att ta nya steg och vara flexibel i mötet med oväntade vägar. Din förmåga att anpassa dig och ditt mod att omfamna förändring kommer att vara nyckeln till framgång i din karriärutveckling.

Sammanfattning

Att utföra en 3-kort tarotläsning ger en bred översikt över din livsresa och hjälper dig att navigera med större medvetenhet och klarhet. Kom ihåg, tolkning av tarotkort är subjektiv och ska ses som en vägledning snarare än en definitiv framtidssägelse. Använd denna insikt som ett verktyg för självreflektion och beslutsfattande.


Fler exempel?

Tarotkort läggning: Dåtid, nutid, framtid

Använd vår tarotläggare för att ställa dina frågor och få svar enligt tarotkonstens alla regler.


Artiklar i "Nybörjarguide"

 1. Tarot-frågor
 2. Varför lägga tarot?
 3. Tarot och andlighet
 4. Rider-Waite tarot
 5. Tarotkortens historia och betydelse
 6. Stora och lilla arkanan
 7. Tarotkort läggning (aktuell sida)
 8. Tarot och intuition
 9. Tarot för självreflektion och tillväxt
 10. Tarot och esoterik

Lägg tarot på Tarotkortonline.se

Tarotläggning: 3 kort

(POPULÄR) Om jag får rekommendera en tarotläggning att börja med och som ger mest för minsta möjliga ansträngning, så är det tarotläggningen med 3 kort. Du blandar kortleken, ställer din fråga och vänder på korten. Verktyget tolkar med hjälp av AI tarotkorten och tar hänsyn till position, rättvända och omvända kort. Garanterat vassare än du kanske tror – trots att det är helt gratis.

Tarot med 3 kort

Ja eller nej tarot

För den som vill ha ett enkelt ”ja” eller ”nej”-svar, eller för den som söker ett ja eller nej svar kombinerat med en analys av kortet och deras inskickade fråga. Vi har en enklare läggning och en mer avancerad läggning. Ja- eller nej-läsningar lockar trots sin enkelhet ett stort antal besökare.

Två tarotkort med texten "yes" och "no".

Pentagramläggning

Pentagramläggningen är en unik interaktiv 5-kortsläggning som tar hänsyn till de fyra elementen –  jord, luft, eld och vatten – samt anden, enligt pentagrammets symboliska betydelse. Genom att integrera dessa kraftfulla symboler, erbjuder läggningen en holistisk vy.

Pentagramläggning

Tarot med 5 kort

För den som behöver strategisk vägledning för att utforma en effektiv handlingsplan. Denna 5-korts tarotläggning är designad för att ge en djupgående analys av din nuvarande livssituation och de faktorer som påverkar den. Genom att utforska både det förflutna, nuet och framtiden, samt identifiera de grundläggande orsakerna och potentialen i din situation, syftar läggningen till att inte bara ge insikt utan också att skapa en praktisk handlingsplan.

5 Card Tarot Spread

Horseshoe Tarot Spread

För den som söker detaljerade insikter i sin nuvarande livssituation.  Läggningen täcker tidigare påverkan, nuvarande omständigheter och potentiella framtida utfall. Hästskon är en tarotläggning med 7 kort som skapar en omfattande översikt över en situation. Den börjar med påverkan från det förflutna, undersöker det nuvarande och förutspår kommande påverkan. Du hittar mer information längre ner på sidan.

Horseshoe Spread - Kortens placering

Celtic Cross Tarot

Det keltiska korset är en avancerad tarotläggning för den som är intresserad av detaljerna inom tarot. Med vårt interaktiva tarotprogram för Celtic Cross kan du enklare göra en personlig läsning och få hjälp med tolkningen. Programmet tolkar enligt tarotreglerna för keltiska korset och med hjälp av AI.

Celtic Cross Spread

Vardagstarot

En rad tarotläggningar som är utformade för att hjälpa besökare med beslut i vardagen, från att välja konstprojekt och läsning till matlagning och filmval. Varje kategori erbjuder tarotläggningar med 1 eller 3 kort som tolkas seriöst för att ge specifika förslag baserade på kortens symbolik

Vardagsrelaterade saker: Essen, Film, Malen, Buch.

5 gratis tarotläggningar för kärlek

Kärlek är ett av de mest fascinerande och eftertraktade ämnena inom tarot, och här har vi samlat de mest insiktsfulla och kraftfulla tarotläggningarna för just kärlek. Det bästa av allt – det är helt gratis, och varje läsning tolkas noggrant enligt tarotprinciperna med hjälp av AI.

Kärlekspar i kärleksfull atmosfär