Tarotkort läggning – så gör du

Tarotkort läggning

Förberedelser

Förberedelser inför en tarotläggning kan variera beroende på den enskilda utövarens personliga preferenser och övertygelser. Här följer en allmän guide för hur du kan förbereda dig inför en tarotläggning, men kom ihåg att det finns inget rätt eller fel sätt – det viktigaste är att du känner dig bekväm och fokuserad under läsningen.

Skapa en lugn och harmonisk miljö

Se till att du har en plats där du kan koncentrera dig och känna dig avslappnad. Det kan vara en stol vid ett bord, en kudde på golvet eller en annan bekväm plats. Se till att området är fritt från distraktioner, som mobiltelefoner och höga ljud.

Rensa ditt sinne

Innan du börjar med tarotläggningen är det viktigt att du är mentalt fokuserad och avslappnad. Du kan meditera, ta några djupa andetag eller använda någon annan avslappningsteknik som fungerar för dig.

Rensa och ladda dina tarotkort

Det är viktigt att rensa dina tarotkort från eventuell negativ energi som de kan ha samlat på sig. Du kan göra detta genom att knacka lätt på korten, blanda dem noggrant eller hålla dem över rök från rökelse. Du kan även visualisera en vit eller gyllene ljus som strömmar genom korten för att rensa och ladda dem med positiv energi.

Ställ en fråga eller fokusera på ett område i ditt liv

Innan du börjar med tarotläggningen är det bra att ha en klar fråga eller ett område i ditt liv som du vill utforska. Detta hjälper dig att fokusera din energi och intentioner under läsningen.
Blanda korten: Blanda tarotkorten medan du håller din fråga eller fokus i åtanke. Du kan blanda korten på det sätt som känns mest naturligt för dig. Det finns inget rätt eller fel sätt att göra detta, så länge du känner att korten är blandade noggrant.

Välj en läggning

Beroende på din fråga och situation kan du välja en enkel eller mer komplicerad läggning. För en snabb och enkel läsning kan du göra en 1-kortsläggning eller 3-kortsläggning medan mer komplexa frågor kan kräva en större läggning, som exempelvis Keltiska korset eller Hästskon.

Du kan göra dessa läggningar/readings online på Tarotkortonline.se just nu:

Lägg ut korten och tolka dem

Lägg ut korten enligt den valda läggningen och tolka dem med hänsyn till din fråga och situation. Det kan vara bra att ha en tarotbok eller en guide till hands för att hjälpa dig med tolkningen, men kom ihåg att lita på din intuition och personliga insikter.

Kom ihåg att förberedelser inför en tarotläggning kan variera från person till person, så anpassa dessa steg efter dina egna behov och preferenser. Det viktigaste är att du känner dig bekväm och fokuserad under läsningen och att du är öppen för de insikter och budskap som tarotkorten kan förmedla. Utforska olika metoder och tekniker för att hitta det som fungerar bäst för dig och din tarotpraktik.

Lycka till!

Back to top