Alla tarotkort

Ten of Cups

Ten of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Ten of Cups representerar lycka, harmoni och kärlek inom familj och relationer. Kortet visar en lycklig familj som står under en regnbåge med tio överfyllda bägare. Detta kort symboliserar det ultimata uttrycket för emotionell tillfredsställelse och harmoni i hemmet, relationer och familjeliv.

Rättvänd betydelse

När Ten of Cups är rättvänd, betyder det att du är i en period av stor lycka och harmoni i ditt personliga liv. Det är en tid då relationer blomstrar och du känner dig kärleksfull och stöttande. Familj och vänner är viktiga för dig, och du kan förvänta dig goda nyheter eller positiva händelser relaterade till hemmet och dina nära relationer.

Omvänd betydelse

När Ten of Cups är omvänt, kan det indikera att du upplever brist på harmoni och lycka i dina relationer och familjeliv. Det kan vara att du känner dig isolerad eller missförstådd, och det är viktigt att arbeta på att kommunicera och lösa konflikter. Omvänt kan kortet också varna för att du kanske har för höga förväntningar på lycka och att du behöver vara realistisk när det gäller att bygga starka och meningsfulla relationer.

Exempel på en tolkning

Om Ten of Cups dyker upp i en läsning om ditt arbetsliv, kan det indikera att du upplever en tid av harmoni och lycka på arbetsplatsen. Dina kollegor känner sig som en ”familj” och du känner dig stöttad och uppskattad. Det är en tid att fira dina framgångar och att njuta av att vara en del av ett lag. Det är viktigt att komma ihåg att även om detta kort symboliserar en tid av stor lycka, är det viktigt att vara tacksam och att inte ta saker för givet.