Alla tarotkort

Ten of Pentacles

Ten of Pentacles

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Ten of Pentacles representerar en fullständig och bestående framgång, familjevälfärd och arv. Kortet visar en äldre man omgiven av sin familj och rikedomar, och tio pentakler som är ordnade i form av ett träd. Det symboliserar att genom långsiktigt arbete och engagemang har du uppnått materiell säkerhet och skapat en stark grund för din familj och kommande generationer.

Rättvänd betydelse

När Ten of Pentacles är rättvänd indikerar det att du har uppnått eller kommer att uppnå långvarig ekonomisk och materiell framgång. Din hårda arbete har lönat sig och skapat stabilitet och säkerhet för dig och din familj. Kortet kan också betyda att du tar emot eller kommer att ge en arv som bidrar till din välfärd.

Omvänd betydelse

När Ten of Pentacles är omvänt kan det antyda att du känner dig överväldigad av ansvar och att din familjs välbefinnande känns som en börda. Det kan också tyda på att du är för fokuserad på materiella framgångar och försummar andra aspekter av ditt liv. Alternativt kan det innebära att du har svårt att uppnå långsiktig ekonomisk säkerhet, trots att du arbetar hårt för att uppnå det.

Exempel på en tolkning

Om Ten of Pentacles dyker upp i en läsning om ditt yrkesliv kan det tyda på att du är på väg att uppnå långvarig framgång och stabilitet inom din karriär. Det kan också indikera att du har möjlighet att lämna ett arv eller en säker grund för din familj och kommande generationer. Kortet uppmuntrar dig att fokusera på långsiktiga mål och att arbeta hårt för att säkra din och din familjs framtid.