Alla tarotkort

Ten of Wands

Ten of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Ten of Wands är det tionde kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar bördor, ansvar och överbelastning. Kortets bild visar en person som bär tio stavar på ryggen, vilket tyder på att han är överbelastad och kämpar under tyngden av sitt ansvar. Det representerar att vi ibland kan känna oss överväldigade av våra ansvar och att det är viktigt att känna igen när vi behöver be om hjälp eller avlastning.

Rättvänd betydelse

När Ten of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att du för närvarande kämpar med tunga bördor och ansvar. Kortet uppmanar dig att erkänna när du känner dig överbelastad och att överväga att be om hjälp eller att omfördela dina ansvar. Det är också en påminnelse om att det är viktigt att prioritera och fokusera på det som är mest viktigt, så att du inte överbelastar dig själv med onödiga eller mindre viktiga uppgifter.

Omvänd betydelse

Om Ten of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du nyligen har släppt en del av dina bördor eller att du har hittat ett sätt att hantera dina ansvar mer effektivt. Det kan också innebära att du fortfarande överbelastar dig själv, men att du inte är medveten om det eller förnekar det. Kortet uppmanar dig att reflektera över dina nuvarande ansvarsområden och överväga om det finns några områden där du kan be om hjälp eller avlastning, samt att vara mer medveten om hur du hanterar dina ansvar.

Exempel på en tolkning

Om Ten of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Fyra av Pentagram och Sex av Bägare kan det tolkas som att genom att hantera dina bördor och ansvar (Ten of Wands) kommer du att uppnå materiell säkerhet och stabilitet (Fyra av Pentagram). Dessutom kommer det att leda till en tid av nostalgi och glada minnen (Sex av Bägare), vilket kan vara en belöning för ditt hårda arbete och uthållighet. Kortet uppmanar dig att vara medveten om din arbetsbelastning och att hitta balansen mellan att ta hand om dina ansvar och att njuta av livets glädjeämnen.