The World
(Världen)

The World

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

The World är det tjugoförsta och sista kortet i tarotens stora arkan och symboliserar fullbordan, enhet och helhet. Kortets bild visar en kvinna som omges av en krans med de fyra elementens symboler (lejon, tjur, ängel och örn) i hörnen. Det representerar att när vi når en känsla av helhet och balans i våra liv, kan vi uppleva en känsla av fullbordan och att vi är i harmoni med universum.

Rättvänd betydelse

När The World dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av fullbordan, helhet och att nå dina mål. Kortet uppmanar dig att fira dina prestationer och att känna dig stolt över hur långt du har kommit. Det är en tid för att känna dig i harmoni med universum och att uppskatta de gåvor och möjligheter som livet erbjuder.

Omvänd betydelse

Om The World är omvänt i en läsning kan det tyda på att du har svårt att känna fullbordan och helhet, eller att du upplever hinder på vägen mot dina mål. Det kan också innebära att du känner dig ofullständig eller obalanserad i något område av ditt liv. Kortet uppmanar dig att arbeta mot balans och helhet, att fokusera på dina mål och att vara öppen för universums gåvor och vägledning.

Exempel på en tolkning

Om The World dyker upp i en läsning tillsammans med Sju av Pentagram och Ess av Bägare kan det tolkas som att genom att fokusera på fullbordan, helhet och att nå dina mål (The World) kommer du att se de första tecknen på framgång och belöning för ditt arbete och dina ansträngningar (Sju av Pentagram). Denna framgång kommer att förstärkas av en ny början, kärlek och andlig uppfyllelse (Ess av Bägare), vilket kommer att leda till en djupare känsla av balans och harmoni i ditt liv och dina relationer.


Fler tarotkort i "Stora arkanan"