Alla tarotkort

Three of Pentacles

Three of Pentacles

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Three of Pentacles representerar teamwork, samarbete och skicklighet inom det materiella planet. Kortet visar en person som arbetar tillsammans med två andra för att bygga något hållbart och beständigt. Detta kort är en påminnelse om att kombinera talanger och resurser med andra för att uppnå större framgång och att alla i teamet spelar en viktig roll.

Rättvänd betydelse

När Three of Pentacles är rättvänd, indikerar det att du samarbetar väl med andra och att du drar nytta av varandras kompetenser och resurser för att uppnå gemensamma mål. Du är engagerad, skicklig och uppskattar vikten av teamwork och samarbete. Det är en tid för att bygga starka relationer och att arbeta tillsammans mot gemensam framgång.

Omvänd betydelse

När Three of Pentacles är omvänt, kan det varna för brist på samarbete, konflikter eller att du försöker göra allt på egen hand. Det kan också indikera att du inte drar nytta av de talanger och resurser som finns omkring dig. Kortet uppmanar dig att söka samarbete och att öppna upp för att lära av och arbeta tillsammans med andra för att uppnå dina mål.

Exempel på en tolkning

Om Three of Pentacles dyker upp i en läsning om ditt arbetsliv, kan det betyda att du är på rätt väg för att skapa framgång genom samarbete och teamwork. Du kanske nyligen har ingått partnerskap eller börjat arbeta i ett team där alla bidrar med sina unika talanger och färdigheter. Om kortet är omvänt kan det vara en påminnelse om att söka stöd från andra och att vara mer öppen för samarbete för att uppnå dina mål.