Alla tarotkort

Three of Swords

Three of Swords

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Three of Swords representerar hjärtesorg, sorg och separation. Kortet visar ett hjärta genomborrat av tre svärd, vilket symboliserar smärta och förlust. Detta kort antyder en period av emotionell smärta, svek eller en känsla av förlust.

Rättvänd betydelse

När Three of Swords är rättvänd, indikerar det att du upplever hjärtesorg, sorg eller en känsla av förlust i ditt liv. Det kan vara en förlust av en relation, en vänskap eller en viktig personlig koppling. Kortet påminner dig om att acceptera och bearbeta dessa känslor, och att det är viktigt att ta sig tid att läka och reflektera över det som har hänt.

Omvänd betydelse

När Three of Swords är omvänt, kan det tyda på att du har börjat läka från en hjärtesorg eller förlust, och att du är på väg mot att återhämta dig och hitta ny styrka. Omvänt kan kortet också varna för att du kanske inte har bearbetat smärtan helt och behöver ytterligare tid för att läka och komma över det förflutna.

Exempel på en tolkning

Om Three of Swords dyker upp i en läsning om dina relationer, kan det betyda att du upplever en hjärtesorg, separation eller förlust i ditt kärleksliv. Kortet uppmanar dig att acceptera och bearbeta dessa känslor och att ta dig tid att läka. Om du har känt dig fast eller osäker, kan kortet vara en påminnelse om att du behöver ytterligare tid för att läka och komma över det förflutna, så att du kan gå vidare med öppet hjärta och hitta ny kärlek och lycka.