Alla tarotkort

Three of Wands

Three of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Three of Wands är det tredje kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar framgång, expansion och långsiktiga visioner. Kortets bild visar en man som står på en klippa och blickar ut över havet, med tre stavar bakom sig. Det representerar att när vi har en tydlig vision och arbetar mot våra mål, kan vi uppnå framgång och expandera våra horisonter.

Rättvänd betydelse

När Three of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av framgång, tillväxt och expansion. Kortet uppmanar dig att fortsätta arbeta mot dina mål och att vara öppen för nya möjligheter och idéer. Det är en tid för att tänka stort och att ha en långsiktig vision för din framtid, samt att fira dina framgångar och prestationer.

Omvänd betydelse

Om Three of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du har svårt att se långsiktiga visioner eller att du känner dig begränsad i dina möjligheter och ambitioner. Det kan också innebära att du är ovillig att ta risker eller att du känner dig missnöjd med din nuvarande situation. Kortet uppmanar dig att vara öppen för nya möjligheter, att tänka stort och att ha en långsiktig vision för din framtid, samt att arbeta mot dina mål och drömmar trots eventuella hinder.

Exempel på en tolkning

Om Three of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Nio av Pentagram och Fyra av Svärd kan det tolkas som att genom att fokusera på framgång, expansion och långsiktiga visioner (Three of Wands) kommer du att uppnå materiellt välstånd och självständighet (Nio av Pentagram). Detta kommer att leda till en period av vila och återhämtning (Fyra av Svärd), vilket kommer att ge dig möjlighet att reflektera över dina prestationer och att förbereda dig inför framtida utmaningar och möjligheter.