Alla tarotkort

The Devil

The Devil

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

The Devil är det femtonde kortet i tarotens stora arkan och symboliserar begär, materialism och att vara bunden av osunda mönster. Kortets bild visar en stor djävulsfigur som står över två människor som är bundna med kedjor. Det representerar att vi ibland kan bli fångade av våra egna begär, rädslor och beroenden, och att vi behöver konfrontera dessa för att bli fria.

Rättvänd betydelse

När The Devil dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att du kan vara fast i en osund situation, relation eller beteendemönster. Kortet uppmanar dig att erkänna dina begär, rädslor och svagheter och att ta ansvar för att övervinna dem. Det är en tid för självmedvetenhet och att ifrågasätta om dina nuvarande handlingar och val verkligen gagnar dig och ditt välbefinnande.

Omvänd betydelse

Om The Devil är omvänt i en läsning kan det tyda på att du är på väg att bryta dig loss från negativa beteenden, beroenden eller relationer. Det kan också innebära att du kämpar med att släppa taget om gamla mönster och behöver ytterligare styrka och beslutsamhet för att bli fri. Kortet uppmanar dig att fortsätta kämpa för din frihet och att söka stöd från vänner, familj eller professionella rådgivare vid behov.

Exempel på en tolkning

Om The Devil dyker upp i en läsning tillsammans med Två av Svärd och Åtta av Pentagram kan det tolkas som att du står inför ett svårt beslut (Två av Svärd) angående en situation eller relation som är negativ eller osund för dig (The Devil). Genom hårt arbete, engagemang och att fokusera på dina egna färdigheter och utveckling (Åtta av Pentagram) kommer du att kunna bryta dig loss från denna situation och skapa en bättre framtid för dig själv.

Back to top