Stora arkanan – major arcana

Stora arkanan (major arcana) är ett sätt att representera olika aspekter av livet och den mänskliga erfarenheten. De är de 22 största arkanerna i tarotkortleken, som vanligtvis är målade med symboler och bilder som representerar mänskliga kvaliteter och krafter. Varje kort representerar en unik energikvalitet som kan hjälpa till att ge insikt och förståelse om olika situationer och livsproblem. Trumpkorten kan också användas för att föreslå olika lösningar och alternativ som kan hjälpa till att hantera ett problem. Trumpkort är ett bra verktyg för att gå djupare in i själva kärnan av ett problem och identifiera möjliga lösningar.

Alla 22 major arcana-korten

Death (Döden)

Tarotkortet Death symboliserar en förändring eller en ny början. Det står för omvandling och förnyelse och är ett tecken på att det är dags att låta gammalt gå och välkomna det nya. Det kan också betyda att det är dags att lämna gamla vanor och mönster bakom sig och skapa nya.
Läs mer: Death

Death

Judgment (Domedagen)

Tarotkortet Judgment symboliserar ett ögonblick av uppvaknande och förnyelse. Det representerar ett ögonblick av insikt och förståelse som leder till nya nivåer av befrielse och förändring. Det är ett tecken på att det är dags att släppa det förflutna och ta de steg som krävs för att gå vidare mot en ny början.
Läs mer: Judgment

Judgment

Justice (Rättvisa)

Tarotkortet Justice symboliserar rättvisa, balans och ordning. Det representerar fördelningen av rättvisa och konsekvenserna för våra handlingar. Det kan också symbolisera att man måste ta ansvar för sitt eget liv och att man måste stå för sina handlingar och ta konsekvenserna.
Läs mer: Justice

Justice

Strength (Styrka)

Strength är ett tarotkort som symboliserar självkontroll, styrka och mod. Det representerar också förmågan att övervinna hinder och att hantera motgångar. Det är ett tecken på att personen har den nödvändiga styrkan och kraften för att nå sina mål.
Läs mer: Strength

Strength

Temperance (Måttlighet)

Tarotkortet Temperance symboliserar balans och harmoni. Det föreställer en engel som håller två kärl, ett kärl med vatten och ett kärl med vin, och blandar de två för att skapa en perfekt balans mellan de två. Kortet symboliserar även att man måste hitta en bra balans mellan olika delar av sitt liv för att uppnå lycka och tillfredsställelse.
Läs mer: Temperance

Temperance

The Chariot (Vagnen)

The Chariot tarotkort symboliserar en resa eller en färd som står inför en person. Det står för makt, seger och framgång som kan uppnås genom att balansera motstridiga krafter och att hitta ett sätt att sammanföra dem för att skapa enhet. Det representerar också viljan att ta kontroll över sitt eget liv och att förverkliga sina drömmar.
Läs mer: The Chariot

The Chariot

The Devil (Djävulen)

The Devil tarotkort symboliserar känslor av att vara fångad i ett destruktivt mönster eller situation. Kortet symboliserar också en uppmaning till att ta ansvar för sina handlingar och övervinna begränsande beteenden. Det kan också indikera att man bör undvika att låta sig själv bli fångad i fällor som skapas av andra.
Läs mer: The Devil

The Devil

The Emperor (Kejsaren)

The Emperor är ett tarotkort som symboliserar auktoritet och ledarskap. Det står för kontroll, struktur och reglering. Det representerar också en faderlig figur som har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen för att leda andra. Det kan också betyda att man bör vara ansvarig, initiativrik och ha en vilja att ta kontroll över sina handlingar.
Läs mer: The Emperor

The Emperor

The Empress (Kejsarinnan)

Tarotkortet The Empress symboliserar skapelse, möjligheter och förädling. Det representerar också kvinnlig styrka och mod, föräldraskap och kreativitet. Det står för ett överflöd av energi, godhet och välvilja. Det stärker även förmågan att skapa nya situationer och att uppfylla drömmar.
Läs mer: The Empress

The Empress

The Fool (Dåren)

The Fool är ett tarotkort som symboliserar en ny början, ett äventyr och okänd potential. Det representerar också en person som är villig att ta risker och lita på sin intuition. Det är ett kort som förespråkar förändring, tillväxt och nya möjligheter.
Läs mer: The Fool

The Fool

The Hanged Man (Den hängde mannen)

The Hanged Man tarotkort symboliserar ett tillfälle av stillhet och övergivande. Det föreställer en person som hänger upp och ner från en trädgren, vilket indikerar att man måste ge upp kontrollen och låta saker ske. Det kan också betyda att man måste ta ett steg tillbaka och titta på situationen från ett annat perspektiv.
Läs mer: The Hanged Man

The Hanged Man

The Hermit (Eremiten)

The Hermit tarotkortet symboliserar en person som söker efter självreflektion, efter att ha gått in i sig själv och sökt efter svaren som finns inom. Det står för ensamhet och inre resa, och representerar en person som är på väg att ta sig ut ur sin komfortzon och våga ta ett steg in i okänd territorium.
Läs mer: The Hermit

The Hermit

The Hierophant (Hierofanten)

The Hierophant tarotkortet symboliserar traditionell lära och religiös undervisning. Det representerar också en mentor som hjälper till att guida oss till ett bättre liv. Det kan också representera en förebild som vi kan se upp till och lära oss av. Kortet står för överföring av kunskap, vägledning, makt och autoritet.
Läs mer: The Hierophant

The Hierophant

The High Priestess (Översteprästinnan)

The High Priestess tarotkortet symboliserar intuition, mysterium och andlighet. Det representerar även att man har förmågan att söka efter djupare mening och kunskap. Det symboliserar kunskap, hemligheter och möjligheten att hitta svar inom sig själv. Det är ett tecken på att man ska lita på sin intuition och följa den för att hitta rätt väg.
Läs mer: The High Priestess

The High Priestess

The Lovers (Älskande)

Tarotkortet The Lovers symboliserar kärlek, beslutsamhet och val. Det representerar ett ögonblick av kraftfull förälskelse och känslomässig närhet mellan två människor som står inför ett viktigt val. Det ger oss en påminnelse om att vi alla har möjlighet att välja vår egen lycka.
Läs mer: The Lovers

The Lovers

The Magician (Magikern)

The Magician tarotkortet symboliserar förmågan att förvandla och skapa något nytt. Det står för kreativitet, intuition och makt. Det representerar också en person som har förmågan att hantera olika element för att skapa något nytt. Kortet står för återfödelsen av idéer, lösningar och förändringar.
Läs mer: The Magician

The Magician

The Moon (Månen)

The Moon tarotkortet symboliserar mystik, intuition och drömmar. Det föreställer en måne som lyser upp ett skogsliknande landskap, med två hundar som står längs vägen och ett sköldpadds-skal som flyter i vattnet. Det representerar osäkerhet och att vi inte alltid kan se hela bilden. Det kan också varna för faror som kan ligga dolda i mörkret. Det kan betyda att det är dags att lyssna till din intuition och följa dina drömmar.
Läs mer: The Moon

The Moon

The Star (Stjärnan)

Tarotkortet The Star symboliserar hopp, optimism och förnyelse. Det representerar tröst och stöd efter en svår period, och uppmuntrar till att följa våra drömmar och att aldrig ge upp. Det är ett tecken på att vi är skyddade på vår resa och att vi kan lita på att vägen framåt är ljus.
Läs mer: The Star

The Star

The Sun (Solen)

Tarotkortet The Sun symboliserar ljuset, glädjen och hoppet. Det representerar kärlek, harmoni och framgång. Det står för upplysning och positiv energi och betyder att det finns ett ljus i slutet av tunneln. Det kan också innebära att du har kommit till ett stadie av personlig utveckling där du är redo att ta nya steg.
Läs mer: The Sun

The Sun

The Tower (Tornet)

Tarotkortet The Tower symboliserar ofta en känsla av kaos och förändring som kan vara mycket skrämmande. Det är ett tecken på att det finns stora förändringar på väg som kommer att skaka upp våra liv och få oss att titta på saker från ett annat perspektiv. Det kan också vara ett tecken på att vi måste lämna bakom det som är bekant och bekvämt för att göra plats för nya möjligheter.
Läs mer: The Tower

The Tower

The World (Världen)

Tarotkortet The World symboliserar slutet av en cykel och är ett tecken på fulländning, balans och förverkligande. Det representerar känslor av glädje, uppfyllande och ett känslomässigt mål som har uppnåtts. Det symboliserar också en ny början och är ett tecken på att man har tagit sig igenom alla hinder och är redo att börja om.
Läs mer: The World

The World

Wheel of Fortune (Ödeshjulet)

Tarotkortet Wheel of Fortune symboliserar ofta ett öde som följer en cykel av öde och tillfällighet. Det föreställer ofta en hjulformad cirkel med ett antal symboler som står för olika aspekter av livet. Kortet kan representera den ständiga förändringen som sker i livet, att allting är ephemeral och att ingenting är beständigt. Wheel of Fortune kan också symbolisera kraften att skapa sin egen lycka och att ta ansvar för sina handlingar.
Läs mer: Wheel of Fortune

Wheel of Fortune