Alla tarotkort och deras betydelser

Inom tarotkorten är korten uppdelade i två huvudgrupper: major arcana och minor arcana. Major arcana består av 22 kort och representerar stora livsögonblick och universella teman, medan minor arcana består av 56 kort och representerar mer vardagliga situationer. Minor arcana är i sin tur uppdelad i fyra sviter: stavar (wands), bägare (cups), svärd (swords) och mynt (pentacles). Varje svit representerar olika aspekter av livet, såsom kreativitet, känslor, intellekt och materiell välstånd.

Major arcana (22 kort)

The World (Världen)

Tarotkortet The World symboliserar slutet av en cykel och är ett tecken på fulländning, balans och förverkligande. Det representerar känslor av glädje, uppfyllande och ett känslomässigt mål som har uppnåtts. Det symboliserar också en ny början och är ett tecken på att man har tagit sig igenom alla hinder och är redo att börja om.
Läs mer: The World

The World

Judgment (Domedagen)

Tarotkortet Judgment symboliserar ett ögonblick av uppvaknande och förnyelse. Det representerar ett ögonblick av insikt och förståelse som leder till nya nivåer av befrielse och förändring. Det är ett tecken på att det är dags att släppa det förflutna och ta de steg som krävs för att gå vidare mot en ny början.
Läs mer: Judgment

Judgment

The Sun (Solen)

Tarotkortet The Sun symboliserar ljuset, glädjen och hoppet. Det representerar kärlek, harmoni och framgång. Det står för upplysning och positiv energi och betyder att det finns ett ljus i slutet av tunneln. Det kan också innebära att du har kommit till ett stadie av personlig utveckling där du är redo att ta nya steg.
Läs mer: The Sun

The Sun

The Moon (Månen)

The Moon tarotkortet symboliserar mystik, intuition och drömmar. Det föreställer en måne som lyser upp ett skogsliknande landskap, med två hundar som står längs vägen och ett sköldpadds-skal som flyter i vattnet. Det representerar osäkerhet och att vi inte alltid kan se hela bilden. Det kan också varna för faror som kan ligga dolda i mörkret. Det kan betyda att det är dags att lyssna till din intuition och följa dina drömmar.
Läs mer: The Moon

The Moon

The Star (Stjärnan)

Tarotkortet The Star symboliserar hopp, optimism och förnyelse. Det representerar tröst och stöd efter en svår period, och uppmuntrar till att följa våra drömmar och att aldrig ge upp. Det är ett tecken på att vi är skyddade på vår resa och att vi kan lita på att vägen framåt är ljus.
Läs mer: The Star

The Star

The Tower (Tornet)

Tarotkortet The Tower symboliserar ofta en känsla av kaos och förändring som kan vara mycket skrämmande. Det är ett tecken på att det finns stora förändringar på väg som kommer att skaka upp våra liv och få oss att titta på saker från ett annat perspektiv. Det kan också vara ett tecken på att vi måste lämna bakom det som är bekant och bekvämt för att göra plats för nya möjligheter.
Läs mer: The Tower

The Tower

The Devil (Djävulen)

The Devil tarotkort symboliserar känslor av att vara fångad i ett destruktivt mönster eller situation. Kortet symboliserar också en uppmaning till att ta ansvar för sina handlingar och övervinna begränsande beteenden. Det kan också indikera att man bör undvika att låta sig själv bli fångad i fällor som skapas av andra.
Läs mer: The Devil

The Devil

Temperance (Måttlighet)

Tarotkortet Temperance symboliserar balans och harmoni. Det föreställer en engel som håller två kärl, ett kärl med vatten och ett kärl med vin, och blandar de två för att skapa en perfekt balans mellan de två. Kortet symboliserar även att man måste hitta en bra balans mellan olika delar av sitt liv för att uppnå lycka och tillfredsställelse.
Läs mer: Temperance

Temperance

Death (Döden)

Tarotkortet Death symboliserar en förändring eller en ny början. Det står för omvandling och förnyelse och är ett tecken på att det är dags att låta gammalt gå och välkomna det nya. Det kan också betyda att det är dags att lämna gamla vanor och mönster bakom sig och skapa nya.
Läs mer: Death

Death

The Hanged Man (Den hängde mannen)

The Hanged Man tarotkort symboliserar ett tillfälle av stillhet och övergivande. Det föreställer en person som hänger upp och ner från en trädgren, vilket indikerar att man måste ge upp kontrollen och låta saker ske. Det kan också betyda att man måste ta ett steg tillbaka och titta på situationen från ett annat perspektiv.
Läs mer: The Hanged Man

The Hanged Man

Justice (Rättvisa)

Tarotkortet Justice symboliserar rättvisa, balans och ordning. Det representerar fördelningen av rättvisa och konsekvenserna för våra handlingar. Det kan också symbolisera att man måste ta ansvar för sitt eget liv och att man måste stå för sina handlingar och ta konsekvenserna.
Läs mer: Justice

Justice

Wheel of Fortune (Ödeshjulet)

Tarotkortet Wheel of Fortune symboliserar ofta ett öde som följer en cykel av öde och tillfällighet. Det föreställer ofta en hjulformad cirkel med ett antal symboler som står för olika aspekter av livet. Kortet kan representera den ständiga förändringen som sker i livet, att allting är ephemeral och att ingenting är beständigt. Wheel of Fortune kan också symbolisera kraften att skapa sin egen lycka och att ta ansvar för sina handlingar.
Läs mer: Wheel of Fortune

Wheel of Fortune

The Hermit (Eremiten)

The Hermit tarotkortet symboliserar en person som söker efter självreflektion, efter att ha gått in i sig själv och sökt efter svaren som finns inom. Det står för ensamhet och inre resa, och representerar en person som är på väg att ta sig ut ur sin komfortzon och våga ta ett steg in i okänd territorium.
Läs mer: The Hermit

The Hermit

Strength (Styrka)

Strength är ett tarotkort som symboliserar självkontroll, styrka och mod. Det representerar också förmågan att övervinna hinder och att hantera motgångar. Det är ett tecken på att personen har den nödvändiga styrkan och kraften för att nå sina mål.
Läs mer: Strength

Strength

The Chariot (Vagnen)

The Chariot tarotkort symboliserar en resa eller en färd som står inför en person. Det står för makt, seger och framgång som kan uppnås genom att balansera motstridiga krafter och att hitta ett sätt att sammanföra dem för att skapa enhet. Det representerar också viljan att ta kontroll över sitt eget liv och att förverkliga sina drömmar.
Läs mer: The Chariot

The Chariot

The Lovers (Älskande)

Tarotkortet The Lovers symboliserar kärlek, beslutsamhet och val. Det representerar ett ögonblick av kraftfull förälskelse och känslomässig närhet mellan två människor som står inför ett viktigt val. Det ger oss en påminnelse om att vi alla har möjlighet att välja vår egen lycka.
Läs mer: The Lovers

The Lovers

The Hierophant (Hierofanten)

The Hierophant tarotkortet symboliserar traditionell lära och religiös undervisning. Det representerar också en mentor som hjälper till att guida oss till ett bättre liv. Det kan också representera en förebild som vi kan se upp till och lära oss av. Kortet står för överföring av kunskap, vägledning, makt och autoritet.
Läs mer: The Hierophant

The Hierophant

The Emperor (Kejsaren)

The Emperor är ett tarotkort som symboliserar auktoritet och ledarskap. Det står för kontroll, struktur och reglering. Det representerar också en faderlig figur som har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen för att leda andra. Det kan också betyda att man bör vara ansvarig, initiativrik och ha en vilja att ta kontroll över sina handlingar.
Läs mer: The Emperor

The Emperor

The Empress (Kejsarinnan)

Tarotkortet The Empress symboliserar skapelse, möjligheter och förädling. Det representerar också kvinnlig styrka och mod, föräldraskap och kreativitet. Det står för ett överflöd av energi, godhet och välvilja. Det stärker även förmågan att skapa nya situationer och att uppfylla drömmar.
Läs mer: The Empress

The Empress

The High Priestess (Översteprästinnan)

The High Priestess tarotkortet symboliserar intuition, mysterium och andlighet. Det representerar även att man har förmågan att söka efter djupare mening och kunskap. Det symboliserar kunskap, hemligheter och möjligheten att hitta svar inom sig själv. Det är ett tecken på att man ska lita på sin intuition och följa den för att hitta rätt väg.
Läs mer: The High Priestess

The High Priestess

The Magician (Magikern)

The Magician tarotkortet symboliserar förmågan att förvandla och skapa något nytt. Det står för kreativitet, intuition och makt. Det representerar också en person som har förmågan att hantera olika element för att skapa något nytt. Kortet står för återfödelsen av idéer, lösningar och förändringar.
Läs mer: The Magician

The Magician

The Fool (Dåren)

The Fool är ett tarotkort som symboliserar en ny början, ett äventyr och okänd potential. Det representerar också en person som är villig att ta risker och lita på sin intuition. Det är ett kort som förespråkar förändring, tillväxt och nya möjligheter.
Läs mer: The Fool

The Fool

Minor arcana (56 kort)

King of Swords (Kung av svärd)

Tarotkortet King of Swords är ett kort som representerar en stark, intelligent och logisk ledare. Det symboliserar också rättvisa, objektivitet och klokhet. Det indikerar att den som läser kortet bör vara försiktig med att ta beslut baserade på förnuft och inte bara på känslor.
Läs mer: King of Swords

King of Swords

Queen of Swords (Drottning av svärd)

Queen of Swords är ett tarotkort som symboliserar en kvinna som är klok, kraftfull och objektiv. Hon har förmågan att se både det goda och det dåliga i en situation och kan hantera ett problem med skarp intelligens. Hon står för visdom, rättvisa och förmågan att ta rationella beslut.
Läs mer: Queen of Swords

Queen of Swords

Knight of Swords (Riddare av svärd)

Tarotkortet Knight of Swords symboliserar en person som är beslutsam, kraftfull och ärlig. Det representerar också en person som är mycket intelligent och villig att ta initiativ. Det kan också symbolisera ett behov av att ta ledarskap och vara fokuserad på att nå sina mål.
Läs mer: Knight of Swords

Knight of Swords

Page of Swords (Page av svärd)

Page of Swords är ett tarotkort som symboliserar en person som är intelligent, uppmärksam och kunnig. Det står för en person som är försiktig, analytisk och kritisk, samtidigt som de är lojala och håller sig till sanningen. Det representerar också en person som är fokuserad på att lösa problem och söka efter lösningar.
Läs mer: Page of Swords

Page of Swords

Ten of Swords (Tio av svärd)

Tarotkortet Ten of Swords symboliserar slutet på en svår period och innebär att det finns ljus i slutet av tunneln. Det representerar också att det finns hopp efter svåra tider. Det står för övervinnande, kraft och styrka genom att acceptera förändringar och ta ansvar för sina handlingar.
Läs mer: Ten of Swords

Ten of Swords

Nine of Swords (Nio av svärd)

Nine of Swords är ett tarotkort som symboliserar sorg, ångest och förtvivlan. Det representerar en tillstånd av rädsla och ångest, och det kanske även innebär att du är bekymrad för något som du inte kan kontrollera. Kortet kan också varna för att du måste lära dig att släppa taget om det som gör dig ledsen.
Läs mer: Nine of Swords

Nine of Swords

Eight of Swords (Åtta av svärd)

Tarotkortet Eight of Swords symboliserar ofrihet och begränsningar. Det visar en person som är bunden av åtta svärd som står runt henne. Det symboliserar att den personen är fast i en situation som hon inte kan komma ut ur. Kortet står för att man måste ta ansvar för sina handlingar och övervinna sina begränsningar.
Läs mer: Eight of Swords

Eight of Swords

Seven of Swords (Sju av svärd)

Tarotkortet Seven of Swords symboliserar försiktighet och kreativ lösningar. Det betyder att det är viktigt att vara försiktig när man fattar beslut och att det kan vara nödvändigt att tänka utanför boxen för att hitta de bästa lösningarna.
Läs mer: Seven of Swords

Seven of Swords

Six of Swords (Sex av svärd)

Tarotkortet Six of Swords symboliserar en resa som innebär att man lämnar det förflutna bakom sig och ger ett hopp om att man ska nå en bättre framtid. Det representerar också en känsla av lättnad och lösning på problem och ångest.
Läs mer: Six of Swords

Six of Swords

Five of Swords (Fem av svärd)

Tarotkortet Five of Swords symboliserar ofta en känsla av förlust eller nederlag. Det kan också representera stridigheter, misslyckande och att ens egna ambitioner har skadat andra. Det är ett tecken på att man måste lära sig att acceptera förlust och flytta vidare.
Läs mer: Five of Swords

Five of Swords

Four of Swords (Fyra av svärd)

Four of Swords tarotkortet representerar en person som återhämtar sig från en stressig period och tar en paus för att fokusera på att återhämta sig och läka. Det är ett tecken på att det är dags att ta en tidsavbrott för att fokusera på att återhämta sig och återvinna sin styrka.
Läs mer: Four of Swords

Four of Swords

Three of Swords (Tre av svärd)

Three of Swords är ett tarotkort som symboliserar sorg, smärta och hjärtbrott. Det symboliserar också oförmågan att komma över det som har hänt och att man kan känna sig förlamad av det. Det är ett tecken på att man måste ta itu med det som har hänt för att kunna gå vidare.
Läs mer: Three of Swords

Three of Swords

Two of Swords (Två av svärd)

Tarotkortet Two of Swords symboliserar ett tillstånd av mental blockering och inre konflikt. Det föreslår att du står inför en svår beslutsfattande situation där du måste välja mellan två alternativ som båda har sina fördelar och nackdelar. Det betonar även att det är viktigt att du tar ett medvetet val som är i linje med dina värderingar och behov.
Läs mer: Two of Swords

Two of Swords

Ace of Swords (Ess av svärd)

Tarotkortet Ace of Swords symboliserar klarhet, kraft och förståelse. Det är ett tecken på att man har den mentala styrkan att ta itu med problem och se dem ur ett nytt perspektiv. Det kan också representera en ny början och en ny insikt som ger möjlighet att gå vidare.
Läs mer: Ace of Swords

Ace of Swords

King of Wands (Kung av stavar)

King of Wands är ett tarotkort som symboliserar ledarskap, förmåga och självsäkerhet. Det är ett kort som står för passion, kreativitet och en vilja att ta initiativ. Det kan också representera en stark, lojal och trygg ledare som är redo att fatta beslut och leda andra.
Läs mer: King of Wands

King of Wands

Queen of Wands (Drottning av stavar)

Queen of Wands är ett tarotkort som symboliserar en kvinna som är känslomässigt stabil och självsäker, och som har en stark vilja och ett stort förtroende för sig själv. Hon står för kreativitet, entreprenörskap och ledarskap, och hon inspirerar andra att nå sina mål.
Läs mer: Queen of Wands

Queen of Wands

Knight of Wands (Riddare av stavar)

Knight of Wands symboliserar ett äventyrligt, impulserivt och kreativt sinnelag som är redo att ta sig an nya utmaningar. Det står också för mod, entusiasm och vilja att förändra. Det är ett tecken på att det finns stora möjligheter att ta sig an nya projekt eller företag.
Läs mer: Knight of Wands

Knight of Wands

Page of Wands (Page av stavar)

Page of Wands är ett tarotkort som representerar en ung person som är full av energi och kreativitet. Det symboliserar också nystart och möjligheter som väntar och är ett tecken på att du bör vara beredd att ta chansen och följa din intuition.
Läs mer: Page of Wands

Page of Wands

Ten of Wands (Tio av stavar)

Tarotkortet Ten of Wands symboliserar ansvar och börda. Det representerar att du har tagit på dig för mycket och att du bör prioritera dina åtaganden och begränsa dig själv. Det uppmanar dig att släppa taget om det som inte längre är nödvändigt och att fokusera på det som är viktigt.
Läs mer: Ten of Wands

Ten of Wands

Nine of Wands (Nio av stavar)

Nine of Wands är ett tarotkort som symboliserar försvarsställning och uthållighet. Det är ett tecken på att man är nära att uppnå sina mål, men det finns fortfarande några hinder som måste övervinnas. Det är ett kort som uppmanar till att hålla fast vid sin uthållighet och att inte ge upp hoppet.
Läs mer: Nine of Wands

Nine of Wands

Eight of Wands (Åtta av stavar)

Eight of Wands är ett tarotkort som symboliserar hastighet, rörelse och förändring. Det representerar också framgång och framsteg och står för en period av intensiv aktivitet och snabba resultat. Det kan indikera att det är dags att ta initiativ och ta stora risker för att uppnå sina mål.
Läs mer: Eight of Wands

Eight of Wands

Seven of Wands (Sju av stavar)

Seven of Wands symboliserar styrka och mod att stå upp för sig själv och sina åsikter. Det representerar också kampen för att få det man vill ha och att vara beredd att försvara det man tror på. Det innebär att man måste stå upp mot motgångar och försöka hitta ett sätt att gå vidare.
Läs mer: Seven of Wands

Seven of Wands

Six of Wands (Sex av stavar)

Tarotkortet Six of Wands symboliserar seger och triumf. Det representerar framgång, erkännande och styrka. Det är ett tecken på att man har lyckats att övervinna hinder och att man har lyckats nå sina mål. Det är ett tecken på att man kommer att få den uppmärksamhet som man förtjänar.
Läs mer: Six of Wands

Six of Wands

Five of Wands (Fem av stavar)

Five of Wands är ett tarotkort som symboliserar konflikter och rivalitet. Det representerar också strider och konkurrens som kan leda till utmattning och motstånd. Det uppmanar till att ta itu med problemen på ett konstruktivt sätt för att undvika onödiga konflikter.
Läs mer: Five of Wands

Five of Wands

Four of Wands (Fyra av stavar)

Four of Wands tarotkort symboliserar seger och triumf. Det representerar glädje och högtidlighet, och det är ett tecken på att ett mål har uppnåtts. Det står för känslor av säkerhet, stabilitet och långvarig lycka.
Läs mer: Four of Wands

Four of Wands

Three of Wands (Tre av stavar)

Tarotkortet Three of Wands symboliserar uppmärksamhet, planering och väntan. Det representerar också förberedelse för att uppnå framgång och möjlighet att se det större perspektivet. Det kan också representera att man är på väg att börja ett nytt projekt eller att man är på väg att ta ett steg framåt.
Läs mer: Three of Wands

Three of Wands

Two of Wands (Två av stavar)


Läs mer: Two of Wands

Two of Wands

Ace of Wands (Ess i stavar)

Tarotkortet Ace of Wands symboliserar nystart, kreativitet och energi. Det står för nya möjligheter och potential som är redo att bli utnyttjade. Det betyder också att det är en tid för återhämtning och förnyelse, vilket kan hjälpa en att börja om på rätt fot.
Läs mer: Ace of Wands

Ace of Wands

King of Cups (Kung av bägare)

King of Cups är ett tarotkort som symboliserar balans, mognad och diplomatiska färdigheter. Det representerar en person som har en stor mängd kunskap och visdom som han använder för att lösa problem och fatta beslut. Han är också en god lyssnare och har ett stort hjärta.
Läs mer: King of Cups

King of Cups

Queen of Cups (Drottning av bägare)

Queen of Cups är ett tarotkort som representerar känslosamhet, intuition och empati. Det symboliserar en person som är förmögen att förstå andras känslor och har en förmåga att hantera sina egna känslor med visdom och förståelse. Queen of Cups står också för en person som är känslomässigt stabil och har en god förmåga att se det större perspektivet.
Läs mer: Queen of Cups

Queen of Cups

Knight of Cups (Riddare av bägare)

Knight of Cups är ett tarotkort som symboliserar känslor, romantik och intuitiv kreativitet. Det representerar en person som är öppen för nya erfarenheter och som strävar efter att uppnå en högre nivå av medvetenhet. Det representerar också en person som är lätt att lita på och som har goda intentioner.
Läs mer: Knight of Cups

Knight of Cups

Page of Cups (Page av bägare)

Page of Cups är ett tarotkort som symboliserar ungdomlig nyfikenhet och kreativitet. Det står för en nystart, nya möjligheter och förmågan att ta emot och förstå känslor. Det representerar också en person som är öppen för nya idéer och upplevelser.
Läs mer: Page of Cups

Page of Cups

Ten of Cups (Tio av bägare)

Ten of Cups är ett tarotkort som står för kärlek, harmoni och lycka. Det visar en familj som står vid en brygga och njuter av solnedgången tillsammans. Det symboliserar ett tillstånd av inre fred och ett starkt känslomässigt band.
Läs mer: Ten of Cups

Ten of Cups

Nine of Cups (Nio av bägare)

Nine of Cups, ofta benämnt som "önskningskortet" inom Rider-Waite tarotsystemet, symboliserar djup tillfredsställelse, glädje och uppfyllda önskningar. Kortet avbildar en nöjd man omgiven av nio bägare, vilket representerar ett tillstånd av överflöd, lycka och framgång. Dess rättvända position indikerar att man är på väg att, eller redan har, uppnått sina mål och drömmar, vilket är en anledning till firande och tacksamhet. Å andra sidan, när Nine of Cups presenterar sig omvänt, varnar det för självbelåtenhet, orealistiska förväntningar, eller en överdriven fokusering på personliga behov på andras bekostnad. Kortets budskap är mångfacetterat, betonar vikten av att uppskatta det man har och påminner om att dela sin lycka med andra, samtidigt som det uppmanar till realism i ens önskningar och strävanden.
Läs mer: Nine of Cups

Nine of Cups

Eight of Cups (Åtta av bägare)

Tarotkortet Eight of Cups symboliserar att man måste lämna ett bekvämt läge för att söka efter något som är bättre. Det betyder att det är dags att lämna det som känns tryggt och bekant och ta steget in i okänd, men nödvändig, territorium.
Läs mer: Eight of Cups

Eight of Cups

Seven of Cups (Sju av bägare)

Seven of Cups är ett tarotkort som symboliserar möjligheter och drömmar. Det står för att det finns många olika vägar att välja och det uppmanar till att fundera över vilken som är bäst för en. Det förmedlar också att man ska vara försiktig med att bli bortskämd av alltför många möjligheter.
Läs mer: Seven of Cups

Seven of Cups

Six of Cups (Sex av bägare)

Tarotkortet Six of Cups symboliserar glädje, nostalgiska minnen och försoning. Det visar två personer som delar en skål med sju kupor och står som ett tecken på att man kan komma över det förflutna och lära sig att älska igen. Det representerar också den goda viljan att ge tillbaka det man har fått från andra.
Läs mer: Six of Cups

Six of Cups

Five of Cups (Fem av bägare)

Tarotkortet Five of Cups symboliserar sorg och saknad. Det visar en person som står med huvudet nedböjt framför fem glas som har fallit och spilt ut sitt innehåll. Kortet föreslår att det är dags att ta itu med det som har förlorats och att det finns nya möjligheter att utforska.
Läs mer: Five of Cups

Five of Cups

Four of Cups (Fyra av bägare)

Four of Cups är ett tarotkort som symboliserar en stämning av trötthet och tristess. Det visar en person som sitter med armarna korsade medan de stirrar på tre koppar som står framför dem. Detta kort symboliserar att vi bör ta en paus och se tillbaka för att förstå vad vi har missat och vad vi kan lära oss. Det uppmanar oss att öppna våra ögon för nya möjligheter som kan leda till nya insikter.
Läs mer: Four of Cups

Four of Cups

Three of Cups (Tre av bägare)

Three of Cups i Rider-Waite tarot representerar gemenskap, vänskap och firande. Det betonar vikten av social samvaro och gemensamma framgångar. Rättvänd symboliserar det glädje och samhörighet, medan den omvända positionen varnar för sociala överdrifter eller konflikter inom gruppen. Kortet uppmanar till balans mellan socialt umgänge och personliga ansvar.
Läs mer: Three of Cups

Three of Cups

Two of Cups (Två av bägare)

Tarotkortet Two of Cups visar två personer som håller i två koppar och skålar. Det symboliserar ett förbund, kärleksförhållande eller vänskap som är fyllt av harmoni, balans och balansering. Det är ett tecken på känslomässig närhet och intimitet mellan två personer.
Läs mer: Two of Cups

Two of Cups

Ace of Cups (Ess av bägare)

Ace of Cups är ett tarotkort som står för kärlek, förtroende, ömhet, medkänsla och emotionell tillfredsställelse. Det symboliserar också nya början, nya relationer och en frisk start. Kärleken som det representerar är universell och kan vara mellan två personer eller mellan en person och en sak.
Läs mer: Ace of Cups

Ace of Cups

King of Pentacles (Kung av pentaklar)

King of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar materiell stabilitet, kreativitet och förmågan att förverkliga sina drömmar. Det representerar en person som är ansvarstagande, hängiven och konstruktiv, som har förmågan att skapa en välbalanserad och stabil miljö för sig själv och andra.
Läs mer: King of Pentacles

King of Pentacles

Queen of Pentacles (Drottning av pentaklar)

Queen of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar materiell stabilitet, välbefinnande och förmåga att ta hand om sig själv och andra. Det representerar också en känsla av förankring och trygghet. Kortet är ett tecken på att man har förmågan att skapa en hållbar, materiell trygghet för sig själv och andra.
Läs mer: Queen of Pentacles

Queen of Pentacles

Knight of Pentacles (Riddare av pentaklar)

Knight of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar stabilitet, hårt arbete och fokus. Det är en påminnelse om att ta det lugnt och ta ett steg i taget för att nå sina mål. Det uppmanar oss att vara praktiska och koncentrera oss på detaljer för att nå framgång.
Läs mer: Knight of Pentacles

Knight of Pentacles

Page of Pentacles (Page av pentaklar)

Page of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar en nystart, nya möjligheter och fokus på både det materiella och det andliga. Det står för hårt arbete, noggrannhet och förmågan att använda sina resurser på ett effektivt sätt. Det förmedlar också en känsla av att man ska ta tillvara på sina chanser och komma ihåg att aldrig ge upp.
Läs mer: Page of Pentacles

Page of Pentacles

Ten of Pentacles (Tio av pentaklar)

Ten of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar stabilitet och trygghet. Det står för en hållbar långsiktig investering som ger lönsamma resultat, och det förmedlar en känsla av förtroende och säkerhet. Det kan också representera ett gott ekonomiskt läge, men det står också för att man ska uppskatta det man har och inte ta någonting för givet.
Läs mer: Ten of Pentacles

Ten of Pentacles

Nine of Pentacles (Nio av pentaklar)

Nine of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar självförtroende, lycka och kontroll. Det visar en kvinna som står med en hög av pentakel-mynt, vilket symboliserar stabilitet och ekonomisk säkerhet. Baksidan av kortet visar att hon har uppnått den högsta nivån av lycka och kontroll över sitt liv.
Läs mer: Nine of Pentacles

Nine of Pentacles

Eight of Pentacles (Åtta av pentaklar)

Tarotkortet Eight of Pentacles symboliserar en person som ägnar sig åt ett hårt arbete för att uppnå en viss målsättning. Det står för fokus, disciplin och ansträngning som krävs för att nå framgång. Det är ett tecken på att man inte kan förvänta sig att någonting kommer att komma gratis, utan att man måste arbeta hårt för att nå sina mål.
Läs mer: Eight of Pentacles

Eight of Pentacles

Seven of Pentacles (Sju av pentaklar)

Seven of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar att man har nått en viss nivå av framgång och är redo att ta ett steg tillbaka och njuta av det man har skapat. Det är ett tecken på att man har gjort goda arbete och nu är det dags att ta emot belöningen för det.
Läs mer: Seven of Pentacles

Seven of Pentacles

Six of Pentacles (Sex av pentaklar)

Tarotkortet Six of Pentacles symboliserar ett balanserat utbyte mellan två parter där båda får något tillbaka. Det står för att man ska ta emot det man förtjänar och ge det som är rättvist. Kortet kan också representera att man är generös, att man ger tillbaka och att man är villig att dela med sig.
Läs mer: Six of Pentacles

Six of Pentacles

Five of Pentacles (Fem av pentaklar)

Five of Pentacles symboliserar brist och bekymmer, och uppmanar oss att inte ge upp hoppet. Det visar två personer som står utanför en kyrka, vilket indikerar att man ska söka tröst i andliga lösningar. Det visar också att man bör hitta nya sätt att övervinna svårigheter, som att arbeta hårt för att få det man vill ha.
Läs mer: Five of Pentacles

Five of Pentacles

Four of Pentacles (Fyra av pentaklar)

Tarotkortet Four of Pentacles visar en person som håller fast två pentaklar, symboliserande materiell rikedom och ekonomisk säkerhet. Det representerar en känsla av kontroll och beslutsamhet att hålla fast vid det man har. Det kan även symbolisera en stark vilja att skydda sina resurser och inte slösa bort dem.
Läs mer: Four of Pentacles

Four of Pentacles

Three of Pentacles (Tre av pentaklar)

Three of Pentacles är ett tarotkort som symboliserar kreativitet, skicklighet och framgång. Det representerar möjligheten att förverkliga dina visioner och drömmar genom att använda din förmåga och kunskap. Det uppmanar dig att fortsätta arbeta hårt för att nå dina mål.
Läs mer: Three of Pentacles

Three of Pentacles

Two of Pentacles (Två av pentaklar)

Tarotkortet Two of Pentacles symboliserar jonglering av olika mål och bekymmer. Det förespråkar att man måste hitta en balans mellan olika aspekter av livet för att uppnå framgång. Det är ett tecken på att man måste hitta en balans mellan arbete, fritid, familj och andra ansvarsområden.
Läs mer: Two of Pentacles

Two of Pentacles

Ace of Pentacles (Ess av pentaklar)

Tarotkortet Ace of Pentacles symboliserar materiell välsignelse och förmögenhet. Det står för ett överflöd av resurser, stabilitet och en god ekonomisk situation. Det är ett tecken på att man har fått de rätta verktygen för att lyckas, och att man har den kunskap som krävs för att skapa ett hållbart liv.
Läs mer: Ace of Pentacles

Ace of Pentacles