Alla tarotkort

Nine of Wands

Nine of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Nine of Wands är det nionde kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar uthållighet, beslutsamhet och vaksamhet. Kortets bild visar en person som håller en stav och står framför åtta andra stavar, vilket tyder på att han är redo att försvara sig och sitt territorium. Det representerar att vi ibland måste vara vaksamma och uthålliga i våra ansträngningar för att skydda det vi har arbetat hårt för att uppnå.

Rättvänd betydelse

När Nine of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av uthållighet, beslutsamhet och vaksamhet. Kortet uppmanar dig att vara redo att försvara det du har arbetat för och att hålla fast vid dina övertygelser, även när du möter motstånd eller utmaningar. Det är en tid för att vara stark och att kämpa för det du tror på, samt att vara vaksam och uppmärksam på eventuella hot eller faror som kan komma din väg.

Omvänd betydelse

Om Nine of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du känner dig trött och utmattad av ständiga påfrestningar eller att du har svårt att hålla ut mot motstånd och utmaningar. Det kan också innebära att du är överbeskyddande eller paranoid. Kortet uppmanar dig att hitta balansen mellan att vara vaksam och att lita på dina förmågor, samt att ta hand om dig själv och din egen välbefinnande så att du har styrka att möta eventuella utmaningar och hot.

Exempel på en tolkning

Om Nine of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Drottning av Pentagram och Tre av Svärd kan det tolkas som att genom uthållighet och beslutsamhet (Nine of Wands) kommer du att uppnå materiell säkerhet och välbefinnande (Drottning av Pentagram). Men det kan också innebära att du kommer att möta några hjärtskärande eller smärtsamma upplevelser (Tre av Svärd) på vägen. Kortet uppmanar dig att vara vaksam och uthållig, samtidigt som du tar hand om ditt emotionella välbefinnande och bearbetar de känslor som kan uppstå.