Alla tarotkort

Ace of Wands

Ace of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Ace of Wands är det första kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar nya början, kreativitet och inspiration. Kortets bild visar en hand som håller en stav omgiven av löv och moln. Det representerar att när vi omfamnar vår kreativitet och följer vår inspiration, kan vi påbörja nya projekt och initiativ med passion och entusiasm.

Rättvänd betydelse

När Ace of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av nya kreativa början, inspiration och möjligheter. Kortet uppmanar dig att ta vara på denna energi och att följa din passion och intuition för att påbörja nya projekt och initiativ. Det är en tid för att vara modig, att ta risker och att utforska din kreativa potential.

Omvänd betydelse

Om Ace of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du har svårt att hitta inspiration eller att du känner dig blockerad i ditt kreativa arbete. Det kan också innebära att du är ovillig att ta risker eller att följa dina passioner och drömmar. Kortet uppmanar dig att söka efter inspiration och att vara öppen för nya möjligheter, samt att övervinna rädsla och självtvivel för att utforska din kreativa potential.

Exempel på en tolkning

Om Ace of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Riddaren av Pentagram och Tre av Koppar kan det tolkas som att genom att omfamna nya kreativa början och följa din inspiration (Ace of Wands) kommer du att kunna skapa stabila och långsiktiga framgångar i ditt arbete och dina finanser (Riddaren av Pentagram). Denna framgång kommer att förstärkas genom att samarbeta och fira dina prestationer med vänner och kollegor (Tre av Koppar), vilket kommer att leda till en djupare känsla av gemenskap och stöd.