Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Two of Wands är det andra kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar planering, beslutsfattande och expansion. Kortets bild visar en man som står mellan två stavar och blickar ut över en vidsträckt horisont. Det representerar att när vi planerar och förbereder oss inför framtiden, kan vi fatta välgrundade beslut och expandera våra möjligheter och horisonter.

Rättvänd betydelse

När Two of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av planering, beslutsfattande och att överväga olika möjligheter. Kortet uppmanar dig att vara proaktiv och att tänka långsiktigt i dina planer och mål. Det är en tid för att överväga möjligheter för expansion och att vara öppen för nya idéer och perspektiv.

Omvänd betydelse

Om Two of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du har svårt att fatta beslut eller att du känner dig osäker på dina planer och mål. Det kan också innebära att du känner dig rädd för förändring eller att ta risker. Kortet uppmanar dig att övervinna din rädsla och osäkerhet, att vara öppen för nya möjligheter och att tänka långsiktigt i dina planer och beslut.

Exempel på en tolkning

Om Two of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Drottningen av Svärd och Fem av Bägare kan det tolkas som att genom att fokusera på planering och beslutsfattande (Two of Wands) kommer du att kunna utveckla en större klarhet, insikt och kommunikationsförmåga (Drottningen av Svärd). Detta kommer att hjälpa dig att hantera och övervinna känslor av förlust, sorg och besvikelse (Fem av Bägare), vilket kommer att leda till en djupare känsla av personlig tillväxt och förståelse för dina inre känslor och behov.