Alla tarotkort

Four of Wands

Four of Wands

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Four of Wands är det fjärde kortet i tarotens lilla arkan inom staven-suiten och symboliserar firande, harmoni och gemenskap. Kortets bild visar fyra stavar som bildar en portal, dekorerad med blommor och frukt, med ett par människor i bakgrunden som firar. Det representerar att när vi uppnår harmoni och balans i våra liv och relationer, kan vi fira och njuta av gemenskap och samhörighet med andra.

Rättvänd betydelse

När Four of Wands dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av firande, harmoni och gemenskap. Kortet uppmanar dig att njuta av dessa glädjeämnen och att dela dem med dem du bryr dig om. Det är en tid för att fira dina framgångar och prestationer, samt att skapa starka band och samhörighet med andra.

Omvänd betydelse

Om Four of Wands är omvänt i en läsning kan det tyda på att du har svårt att uppnå harmoni och balans i ditt liv eller att du känner dig isolerad och ensam. Det kan också innebära att du har svårt att fira dina framgångar eller att du känner dig oförmögen att dela glädje med andra. Kortet uppmanar dig att arbeta mot harmoni och balans, att öppna upp för gemenskap och samhörighet, samt att fira dina framgångar och prestationer tillsammans med dem du bryr dig om.

Exempel på en tolkning

Om Four of Wands dyker upp i en läsning tillsammans med Tio av Bägare och Sex av Svärd kan det tolkas som att genom att fokusera på firande, harmoni och gemenskap (Four of Wands) kommer du att uppleva en period av lycka, kärlek och familjeglädje (Tio av Bägare). Detta kommer att hjälpa dig att övergå till en ny fas i ditt liv (Sex av Svärd), vilket kommer att ge dig möjlighet att lämna bakom dig eventuella bekymmer och att gå mot en ljusare och mer harmonisk framtid.