Alla tarotkort

Six of Swords

Six of Swords

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Six of Swords symboliserar övergång, resa och förändring. Kortet visar en familj som färdas över vattnet i en båt full av svärd. Det representerar en tid av övergång från en svår eller utmanande situation till en mer positiv och hoppfull framtid.

Rättvänd betydelse

När Six of Swords är rättvänd, indikerar det att du är på väg mot en förändring eller en övergång från en svår situation till en bättre. Du kan behöva lämna bakom dig något som inte längre gagnar dig och gå vidare till något nytt. Kortet kan också symbolisera en resa, antingen fysisk eller mental, som hjälper dig att hitta klarhet och inre frid.

Omvänd betydelse

När Six of Swords är omvänt, kan det innebära att du har svårt att släppa taget om det förflutna och gå vidare från en utmanande situation. Du kanske kämpar med att acceptera förändringar och att anpassa dig till en ny miljö eller situation. Omvänt kan kortet också indikera att du undviker att konfrontera problemet direkt och i stället försöker fly undan det.

Exempel på en tolkning

Om Six of Swords dyker upp i en läsning om din karriär, kan det vara en påminnelse om att förändringar och övergångar är en naturlig del av livet och att det kan vara dags att överväga att gå vidare till nya möjligheter. Kanske du har utvecklats i din nuvarande position och behöver söka nya utmaningar för att fortsätta växa och utvecklas. Genom att omfamna förändringen och se den som en möjlighet till personlig tillväxt kan du navigera genom övergångsperioden med större lätthet och framgång.