Alla tarotkort

Queen of Swords

Queen of Swords

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Queen of Swords representerar en person som är intelligent, opartisk och rak på sak. Kortet visar en drottning som sitter på sin tron med ett svärd i handen, vilket symboliserar hennes förmåga att fatta beslut baserat på logik och klarhet. Hon är en bra kommunikatör och har en stark förmåga att se igenom illusioner och bedrägerier. Denna drottning värderar sanning och rättvisa högt.

Rättvänd betydelse

När Queen of Swords är rättvänd, indikerar det att du använder din intelligens och kommunikationsförmåga för att fatta kloka beslut och att uttrycka dig klart och ärligt. Du är sannolikt opartisk och rättvis i dina bedömningar och värderar sanning och objektivitet. Kortet kan också representera en person i ditt liv som har dessa egenskaper och som påverkar dig på något sätt. Det uppmanar dig att vara klok och analytisk i dina beslut och att vara ärlig och rättvis i dina interaktioner med andra.

Omvänd betydelse

När Queen of Swords är omvänt, kan det varna för att du kanske är alltför kritisk eller att du använder din intelligens och skarpsinne på ett negativt sätt, såsom att manipulera andra eller att vara nedlåtande. Du kan också vara kall och distanserad i dina relationer med andra. Kortet uppmanar dig att vara mer medkännande och förstående och att använda din intelligens och kommunikationsförmåga på ett positivt och konstruktivt sätt.

Exempel på en tolkning

Om Queen of Swords dyker upp i en läsning om dina relationer, kan det tyda på att du behöver använda din intelligens och klarhet för att förstå och lösa eventuella problem eller konflikter som finns. Det kan också vara en påminnelse om att vara ärlig och rättvis i dina interaktioner med andra och att värdera sanning och öppenhet. Om du känner att du har blivit alltför kritisk eller kall i dina relationer, uppmanar kortet dig att vara mer medkännande och förstående och att använda din kommunikationsförmåga på ett mer konstruktivt och positivt sätt.