Alla tarotkort

Two of Swords

Two of Swords

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Two of Swords representerar en situation där du står inför ett svårt beslut och är rådvill, ofta kännande dig fångad mellan två alternativ. Kortet avbildar en kvinna som sitter med korslagda armar som håller två svärd. Hon är blindfoldad, vilket symboliserar att hon inte kan se klart eller att hon är ovillig att se sanningen i sin situation.

Rättvänd betydelse

När Two of Swords är rättvänd, indikerar det att du är i en situation där du måste fatta ett beslut, men du känner dig osäker på vilken väg du ska välja. Det kan också innebära att du är ovillig att se sanningen eller att du försöker undvika att ta ställning. Detta kort uppmanar dig att överväga alla fakta, lyssna på din intuition och välja den väg som känns bäst för dig.

Omvänd betydelse

När Two of Swords är omvänt, kan det innebära att du har brutit en patställning och är redo att gå vidare med ett beslut. Alternativt kan det indikera att du fortfarande är förvirrad och osäker och att du behöver ytterligare information eller rådgivning för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Omvänt kan kortet också varna för att du ignorerar din intuition eller undviker att konfrontera en situation som kräver din uppmärksamhet.

Exempel på en tolkning

Om Two of Swords dyker upp i en läsning om dina relationer, kan det betyda att du står inför ett svårt val mellan två personer eller att du är ovillig att se sanningen i en situation. Kortet uppmanar dig att överväga alla fakta och att lyssna på din intuition för att avgöra vilken väg som är bäst för dig. Om du har känt dig fast eller osäker, kan kortet vara en påminnelse om att du behöver ytterligare information eller rådgivning för att kunna fatta ett välgrundat beslut och gå vidare.