Alla tarotkort

King of Swords

King of Swords

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

King of Swords representerar en auktoritativ person som är klok, opartisk och klar i sitt tänkande. Kortet visar en kung som sitter på sin tron med ett svärd i handen, symboliserande hans makt och förmåga att fatta beslut baserat på logik och rättvisa. Han är en stark ledare och är känd för sin intellektuella förmåga och sin förmåga att se igenom illusioner och bedrägerier.

Rättvänd betydelse

När King of Swords är rättvänd, indikerar det att du befinner dig i en position där du behöver använda din intelligens, klarhet och opartiskhet för att fatta välgrundade beslut. Det kan också representera en person i ditt liv som har dessa egenskaper och som kan ge dig råd eller ledning. Kortet uppmanar dig att vara rättvis och objektiv i dina bedömningar och att använda din kunskap och erfarenhet för att lösa problem och situationer på ett effektivt och konstruktivt sätt.

Omvänd betydelse

När King of Swords är omvänt, kan det varna för att du kanske är alltför kritisk, manipulativ eller tyrannisk i dina beslut och handlingar. Du kan använda din intelligens och makt på ett negativt sätt, vilket kan skada dig själv eller andra. Kortet uppmanar dig att vara mer medkännande, förstående och att använda din kunskap och erfarenhet på ett positivt och konstruktivt sätt.

Exempel på en tolkning

Om King of Swords dyker upp i en läsning om din karriär, kan det tyda på att du behöver använda din intellektuella förmåga och erfarenhet för att fatta välgrundade beslut och att agera som en klok och rättvis ledare. Det kan också vara en påminnelse om att vara objektiv och opartisk när du bedömer situationer och människor. Om du känner att du har varit alltför kritisk eller manipulativ i ditt arbete, uppmanar kortet dig att vara mer medkännande och förstående och att använda din kunskap och erfarenhet på ett mer konstruktivt och positivt sätt.