Alla tarotkort

King of Cups

King of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

King of Cups representerar en känslomässigt balanserad och klok individ som är i kontakt med sina känslor och kan använda dem på ett konstruktivt sätt. Kortet visar en kung som sitter på sin tron vid havet, med en bägare i ena handen och en spira i den andra. Havet symboliserar känslor, och kungen är mästare på att navigera dessa känslor och använda dem för att hjälpa andra.

Rättvänd betydelse

När King of Cups är rättvänd, indikerar det att du är i en period där du är känslomässigt stabil och har en djup förståelse för dina känslor och andras. Du är en person som är både medkännande och beslutsam, och du är kapabel att ge vägledning och stöd till dem som behöver det. Kortet uppmanar dig att lita på din intuition och att använda din känslomässiga intelligens för att fatta kloka beslut.

Omvänd betydelse

När King of Cups är omvänt, kan det innebära att du är känslokall, manipulativ eller inte i kontakt med dina känslor. Det kan också tyda på att du har svårt att kontrollera dina känslor eller att du låter dem styra dina handlingar på ett destruktivt sätt. Omvänt kan kortet varna för att du inte lyssnar på din intuition eller att du ignorerar andras känslor och behov.

Exempel på en tolkning

Om King of Cups dyker upp i en läsning om ditt personliga liv, kan det betyda att du är i en period av känslomässig mognad och balans. Du är kapabel att erbjuda stöd och vägledning till dem omkring dig och att använda din känslomässiga intelligens för att fatta kloka beslut. Om du har känt dig känslokall eller manipulativ på senare tid, kan kortet vara en uppmaning att reflektera över ditt beteende och att arbeta på att förbättra din känslomässiga intelligens och medkänsla.