Alla tarotkort

Three of Cups

Three of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Three of Cups symboliserar gemenskap, vänskap och glädje. Det representerar firande, samarbete och en känsla av samhörighet mellan människor.

Rättvänd betydelse

När Three of Cups visas rättvänd, betyder det att det är dags att fira och njuta av gemenskapen med andra. Det kan innebära att umgås med vänner, fira en speciell händelse eller uppnå något tillsammans med andra. Kortet symboliserar positiva känslor och en känsla av tillfredsställelse.

Omvänd betydelse

Den omvända betydelsen av Three of Cups kan tyda på att det är dags att dra sig tillbaka från sociala sammanhang eller att det kan finnas konflikter inom en grupp. Det kan också peka på överdriven festande och brist på måttlighet, vilket kan leda till negativa konsekvenser.

Exempel på en tolkning

Om Three of Cups dyker upp i en läsning där frågeställaren söker vägledning om sin karriär, kan det indikera att samarbete och att bygga starka relationer med kollegor är nyckeln till framgång. Om kortet däremot visas omvänt, kan det vara en varning om att för mycket tid ägnas åt sociala aktiviteter på bekostnad av arbete och ansvar.