Alla tarotkort

Two of Cups

Two of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Two of Cups representerar kärlek, partnerskap och emotionell balans. Det symboliserar en stark förbindelse mellan två individer, vilket kan innefatta vänskap, romantik eller samarbete.

Rättvänd betydelse

Den rättvända betydelsen av Two of Cups indikerar en positiv och harmonisk relation. Det kan signalera början på en ny relation, förstärkningen av en befintlig förbindelse eller att ett konflikt har lösts på ett lyckligt sätt.

Omvänd betydelse

Den omvända betydelsen av Two of Cups tyder på osäkerhet, obalans eller konflikt i en relation. Det kan innebära att en relation går igenom en svår tid, att det finns brist på kommunikation eller att det finns en övervägande av självintresse.

Exempel på en tolkning

Om Two of Cups dyker upp i en kärleksläsning tillsammans med kort som symboliserar stabilitet och tillväxt, kan det indikera att relationen kommer att förbli stark och utvecklas positivt. Om kortet däremot visas omvänt och omges av kort som representerar konflikt och osäkerhet, kan det vara en signal om att det är dags att arbeta på kommunikationen och att fokusera mer på varandras behov för att återställa balansen i relationen.