Alla tarotkort

Seven of Cups

Seven of Cups

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Seven of Cups är ett kort som symboliserar drömmar, fantasier, val och illusioner. Kortet visar en person som står inför sju bägare, var och en fylld med olika symboler som representerar både positiva och negativa möjligheter. Personen måste välja vilken bägare de vill fokusera på, vilket kan vara en utmanande uppgift.

Rättvänd betydelse

När Seven of Cups är rättvänd, indikerar det att du står inför många möjligheter och val och att det kan vara svårt att avgöra vilket alternativ som är bäst för dig. Kortet uppmanar dig att överväga dina drömmar och fantasier, men att också vara medveten om att inte alla möjligheter är vad de verkar vara. Det är viktigt att skilja mellan verkliga möjligheter och illusioner för att fatta kloka beslut.

Omvänd betydelse

När Seven of Cups är omvänt kan det innebära att du är överväldigad av de många valmöjligheterna och att du har svårt att fatta beslut. Du kan vara frestad att fly in i en värld av drömmar och fantasier för att undvika att ta itu med verkligheten. Omvänt kan kortet också indikera att du börjar se igenom illusionerna och får en klarare bild av vad som verkligen är viktigt för dig.

Exempel på en tolkning

Om Seven of Cups dyker upp i en läsning där frågan är om du ska byta karriär, kan kortet indikera att du står inför många möjligheter och att det kan vara överväldigande att fatta ett beslut. Det är viktigt att överväga varje alternativ noggrant och att inte låta dig luras av illusioner eller drömmar som kan vara orealistiska. Om kortet omges av positiva kort kan det tyda på att du har möjlighet att hitta en ny karriär som är mer i linje med dina drömmar och passioner, men om det omges av negativa kort kan det indikera att du behöver vara försiktig med att inte låta dig luras av för bra för att vara sant-erbjudanden.