Alla tarotkort

The Star

The Star

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

The Star är det sjuttonde kortet i tarotens stora arkan och symboliserar hopp, inspiration och andlig vägledning. Kortets bild visar en kvinna som häller vatten från två bägare, en i en flod och en på land, med en stor stjärna som lyser över henne. Det representerar att det finns en universell och kärleksfull energi som styr våra liv och att vi kan finna tröst och hopp i denna kraft.

Rättvänd betydelse

När The Star dyker upp rättvänd i en tarotläsning betyder det att det är en tid av hopp, inspiration och förnyad tro på dig själv och din plats i världen. Kortet uppmanar dig att följa din intuition, att tro på dina drömmar och att vara öppen för andlig vägledning. Det är en tid för att söka inre frid och att arbeta för att uppnå dina högsta mål och ideal.

Omvänd betydelse

Om The Star är omvänt i en läsning kan det tyda på att du har svårt att känna hopp och inspiration, eller att du har förlorat tron på dig själv och dina drömmar. Det kan också innebära att du ignorerar din inre röst och andlig vägledning. Kortet uppmanar dig att återfå din tro, att lyssna på din intuition och att vara öppen för de möjligheter och insikter som universum erbjuder.

Exempel på en tolkning

Om The Star dyker upp i en läsning tillsammans med Två av Bägare och Nio av Pentagram kan det tolkas som att genom att följa din intuition och tro på dig själv (The Star) kommer du att uppleva en djup och meningsfull koppling med någon (Två av Bägare) och att detta förhållande kommer att leda till materiell framgång, självständighet och välbefinnande (Nio av Pentagram). Det är viktigt att lita på din inre vägledning och att vara öppen för kärlek och stöd från andra.