Alla tarotkort

Four of Pentacles

Four of Pentacles

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

Four of Pentacles representerar säkerhet, stabilitet och kontroll över det materiella planet. Kortet visar en person som håller hårt i sina fyra mynt, vilket symboliserar en stark önskan att behålla och skydda det han har. Detta kan innebära att man är försiktig med pengar och resurser, men också att man kan vara för fixerad vid säkerhet och materiella ägodelar.

Rättvänd betydelse

När Four of Pentacles är rättvänd, indikerar det att du söker ekonomisk stabilitet och säkerhet. Du kanske sparar pengar, investerar klokt och är försiktig med hur du spenderar dina resurser. Det är viktigt att ha en balans i ditt liv, så att du inte blir för besatt av materiella ägodelar och riskerar att missa andra viktiga aspekter av livet.

Omvänd betydelse

När Four of Pentacles är omvänt, kan det varna för att vara för snål, överbeskyddande eller rädd för att förlora det du har. Det kan också indikera att du är för fokuserad på materiella tillgångar och att du borde öppna upp för att dela med andra och investera i dina relationer och personliga utveckling. Kortet uppmanar dig att släppa kontrollen och hitta en balans mellan att värna om din säkerhet och att vara generös och öppen för förändring.

Exempel på en tolkning

Om Four of Pentacles dyker upp i en läsning om ditt ekonomiska liv, kan det betyda att du är på rätt väg för att skapa ekonomisk stabilitet och säkerhet. Du kanske har blivit mer medveten om dina utgifter och sparar för framtiden. Om kortet är omvänt kan det vara en påminnelse om att släppa taget om dina rädslor kring pengar och att vara mer öppen för att dela med andra och investera i dina relationer och personlig utveckling.