Alla tarotkort

King of Pentacles

King of Pentacles

Kortets grundläggande betydelse (Rider-Waite)

King of Pentacles representerar en framgångsrik, stabil och ansvarstagande person som är skicklig inom affärer och ekonomi. Kortet visar en kung som sitter på en tron, omgiven av symboler för rikedom och överflöd, och håller en pentakel. Det symboliserar en person som har uppnått ekonomisk säkerhet och välstånd genom hårt arbete och uthållighet.

Rättvänd betydelse

När King of Pentacles är rättvänd indikerar det att du är i en position av makt och auktoritet inom ditt yrkesliv eller din ekonomi. Du är ansvarstagande, pålitlig och har en naturlig förmåga att skapa rikedom och överflöd för dig själv och andra. Kortet uppmanar dig att använda dina framgångar och resurser för att hjälpa andra och att vara en stabil och pålitlig ledare.

Omvänd betydelse

När King of Pentacles är omvänt kan det innebära att du är för fokuserad på materiella framgångar och ignorerar andra aspekter av ditt liv, såsom dina känslomässiga och andliga behov. Det kan också tyda på att du är ovillig att dela med dig av dina resurser eller att du missbrukar din makt och auktoritet. Alternativt kan kortet indikera att du har svårt att uppnå ekonomisk stabilitet eller att du har för höga förväntningar på dig själv och andra.

Exempel på en tolkning

Om King of Pentacles dyker upp i en läsning om ditt yrkesliv kan det innebära att du är på väg att uppnå en position av makt och auktoritet inom ditt område. Kortet uppmanar dig att använda dina framgångar och resurser för att hjälpa andra och att vara en ansvarstagande och pålitlig ledare. Det kan också vara en påminnelse om att balansera ditt fokus på ekonomi och materiella framgångar med dina känslomässiga och andliga behov.